DSC_0686

5. rocznica Stowarzyszenia Porozumienie Wschód – Zachód

12 września 2015 r. we Wrocławiu, w Domu Przyjaźni Narodów przy ul. Jarnołtowskiej 5. miała miejsce uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru, połączona z obchodami 5. rocznicy założenia Stowarzyszenia Porozumienie Wschód – Zachód.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym we Wrocławiu – Jerzmanowie, której przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski. Po Mszy św. na placu przy Domu Przyjaźni Narodów odbyło się wręczenie sztandaru i uhonorowanie fundatorów oraz festyn jubileuszowy. Jednym z darczyńców, na ten szczytny cel, był Andrzej Grzyb poseł do Parlamentu Europejskiego, w którego imieniu gwóździa do drzewca sztandaru wbił asystent Dorian Zięba. Wręczył on również na ręce Prezesa Stowarzyszenia list gratulacyjny za trud pracy oraz wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, życząc kolejnych sukcesów.

DSC_0680
DSC_0692

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” jest organizacją pozarządową działającą non-profit, apolityczną, założoną w 2010 roku na Dolnym Śląsku – z inicjatywy grupy młodych ludzi w Oławie i we Wrocławiu. Działania organizacji rozprzestrzeniły się również na inne regiony Polski i poza granice kraju. W 2015 roku Stowarzyszenie obchodzi 5-lecie swojej działalności. Misją organizacji jest budowanie wzajemnego porozumienia, dialogu i solidarności między narodami żyjącymi na Wschodzie i Zachodzie Europy i świata – w kręgu kultury łacińskiej i bizantyjskiej.

DSC_0705
DSC_0697

Jak mówi Błażej Zając, Prezes Stowarzyszenia Porozumienie Wschód – Zachód, –Naszym celem jest porozumienie między zwykłymi ludźmi i całymi narodami, zbudowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Dialog oparty na zrozumieniu i poszanowaniu dla odrębności oraz tożsamości narodowej i kulturowej każdego z nasDążymy do trwałego pojednania Polaków w szczególności z sąsiednimi narodami: ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i litewskim, a także ze wszystkimi narodami państw obszaru postsowieckiego, z którymi podzieliły nas minione karty historii. –

Stowarzyszenie organizuje w Polsce i za granicą liczne przedsięwzięcia międzynarodowe, takie jak: wymiany młodzieży, obozy wolontariackie, krótko- i długoterminowy wolontariat, wydarzenia kulturalne, koncerty, prezentacje kultur, wizyty studyjne, wyjazdy edukacyjne i szkoleniowe, staże, „Dni Młodzieży Europy Środkowej i Wschodniej”, spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria, prelekcje, regularne spotkania klubów zainteresowań, spotkania międzypokoleniowe itd. Obecnie w Domu Przyjaźni mieszka około 20 osób różnych narodowości, które przebywają w Polsce na wolontariacie.

Więcej informacji na temat organizacji:

http://www.pwz.org.pl/

©2018 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprojektował nlfant.eu

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?