AG-sprawozdanie---okładka

Andrzej Grzyb – Podsumowanie działalności 2014-2016

Mija drugi rok kolejnej kadencji posła do PE Andrzeja Grzyba w Parlamencie Europejskim. Jest to dobry moment na podsumowanie dotychczasowej działalności. Wśród najważniejszych działań wyróżnić należy sprawozdanie dotyczące ograniczenia emisji do powietrza zanieczyszczeń, z obiektów ciepłowniczych i instalacji przemysłowych o mocy od 1MW do 50MW oraz sprawozdanie oceniające dwuletnią działalność Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – flagowej inicjatywy polskiej prezydencji zapewniającej pomoc organizacjom demokratycznym w krajach sąsiedzkich. Poseł był również współsprawozdawcą raportu o gazie łupkowym, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest. W Wielkopolsce uczestniczył w debatach nt. ochrony środowiska, bioekonomii, energii, polityki rolnej, handlu zagranicznego, praw człowieka i demokracji oraz zorganizował cykl konferencji dotyczących możliwości ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Był on również patronem licznych konkursów nt. wiedzy o Unii Europejskiej, praw człowieka, olimpiad przedmiotowych, olimpiad dotyczących innowacji i ochrony środowiska w rolnictwie, konkursów wiedzy nt. życia i działalności Premiera Stanisława Mikołajczyka, a także konkursów gwary wielkopolskiej oraz wielu wydarzeń kulturalno-artystycznych i sportowych.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością posła w Parlamencie Europejskim, oraz śledzenia strony internetowej www.andrzejgrzyb.eu, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje i aktualności.

 

ENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA 

 • Energia
 • ETS – System Handlu Emisjami w UE
 • Biopaliwa
 • Bioekonomia
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – bez odpadów, dla surowców Ochrona powietrza – MCP (Emisja ze Średnich Ośrodków Spalania)

SPRAWY ZAGRANICZNE – BEZPIECZEŃSTWO, DEMOKRATYZACJA
I PRAWA CZŁOWIEKA W REGIONACH STRATEGICZNYCH

 • DEG – Grupy Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów Partnerstwo Wschodnie
 • Prawa Człowieka i Demokracja
 • Prawa Dziecka
 • EED – Fundacja na Rzecz Demokracji
 • Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich UE, Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów
 • Ochrona prześladowanych Chrześcijan na świecie

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES
I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA!

 • Relacje gospodarcze UE w interesie Polski i polskich rolników TTIP
 • Rosyjskie embargo na żywność

ROLNICTWO

 • WPR 2020 Europejskie Kongresy Młodych Rolników
 • Woda – dobro publiczne i prawo człowieka

SEMINARIA STUDENCKIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO Z POZNANIA – KATEDRY MAKROEKONOMII I GOSPODARKI ŻYWNOŚCI

W INTERESIE POLAKÓW W KRAJACH UE

 • Polacy w Wielkiej Brytanii i Holandii
 • W obronie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

UNIA EUROPEJSKA DZIŚ I JUTRO

UE W POLSCE – POLSKA W UE

 • Wyjazdy studyjne i staże
 • Patronaty
 • Konferencje
 • Inicjatywy
 • LGD – Lokalne Grupy Działania – rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 • Wydarzenia zainicjowane w PE
1 komentarz
 1. Bogdan 11 miesięcy temu

  Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb jest znaną postacią w powiecie ostrzeszowskim, w Wielkopolsce i w kraju. Często, wspomniane nazwisko Posła w gronie osób spoza Wielkopolski potwierdza ,że osoba jest mu znana z aktywnej działalności. Myślę, że znaną cechą Andrzeja Grzyba jest działalność integrująca ludzi o różnych poglądach,z różnych partii i organizacji społecznych podczas obchodów „Zaduszek Mikołąjczykowskich”, obchodów MDK, dożynek siedlikowskich , a ostatnio jubileuszowych wsi.Pokłosiem są zawsze pozytywne relacje o wspaniałej organizacji, przyciąganiu wielu wolontariuszy, twórców kultury, ludzi wsi polskiej.Nie słyszałem nigdy , aby jego działalność wzudzała niesmak i rozbicie.Polityka czystych rąk -to Jego dewiza. Za te działania należą się słowa uznania.
  Myślę, że w dobie rozdarcia, nieporozumień może stworzyć nurty, które dają szansę wielu młodym i – nie tylko.Taką płaszczyzną może być szkolnictwo zawodowe rolnicze wplecione w cały system kształcenia i oparte na empiryżmie , stworzeniu trwałej( często już utraconej) bazie , gdzie adept rolnictwa doświadczy w gospodarstwie rodzinnym.Przemiany były, są i będą.Sama produkcja i wysiłek nie wystarczy.Trzeba nawiązać do wielkopolskich doświadczeń pozytywistów, organizatorów życia na wsi – pełnych poświęcenia, ale i rozwagi, odwagi w inicjowaniu przedsiębiorczości.Zdobywanie rynków zbytu , produkcja zdrowej konkurencyjnej żywności to przyszły potencjał.Ludzie nie chcą byle czego.Te potrzeby zawarte są w materiałach konferencyjnych z udziałem Posłą, ale trzeba docierać do młodych od najmłodszych lat.Wieś bez organizacji dziecięcych i młodzieżowych staje się mdłą- bez pomysłów, a przecież w młodości – siła.Ta siła, która w trudnych latach tworzyła – mimo wszystko-zręby sportu, kultury i wielu innych dziedzin.Wiele miejsca trzeba poświęić wszelkim formom samorządności, która wobec „zakusów” może być zagrażanaZarządzanie samorządne jest najtrudniejszą sztuką zarządzania i tego trzeba uczyć się .Wszelkie sygnały o reformie oświaty wskazują na ruchy personalne i powrót do przeszłości bez treści.Edukacja jest podstawą, dużo kosztuje i efektów nie można zatracać przez jakieś ego kogoś lub jakąś grupę.Każdej wędrówce musi towarzyszyć wyrażny cel i środki, jakimi chcemy go osiągnąć.To takie proste, a jednocześnie tak często lekceważone.
  Trzeba pilnie pozykać kadrę, która czuje potrzebę pracy z młodymi, aby stworzć młodych , racjonalnych w działaniu.Uczelnie wyższe muszą stworzć odpowiedni program. Jeśli nie skorzystamy- zabrniemy bezpowrotnie i wtedy ..Może ktoś inny?
  Zmiany sposów mayślenia – to kolejny problem.CÓż z tego, że wprowadzamy selektywną zbrkę odpadó, gdy nadal widzimy zaśmiecany kraj.Cóż z tego,że mówimy o zagrożeniu wynikającym ze spalania odpadó, gdy nadal to czynimy?
  Idziemy w ekologiczne żródłą energii , a w dobrych rozwiązaniach czujemy siły nieczyste, a przecież na obszarach wiejskich można dokonywać zmian, bo one stanowią bazę realną pod warunkiem eliminowania za wczasu zagrożeń.Wiele Zmieniło się na wsi, ale ule osób pozostaje poza zasięgim terapii w szerokim pojęciu, ponieważ nie potrafimy do nich dotrzeć, a potem może być tylko za póżno.
  Polska wieś musi pozostawać w swej tradycji religijnej , kulturowej nasyconej pełną wiarą w najgłębsze prawdy – bez uluzji, fasadowości i nadmiernej personifikacji.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

©2017 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprojektował nlfant.eu

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?