11.12.2015-14-34-57

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce odbył się V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka. Patronat Honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego – pan Andrzej Grzyb.

Uroczystość rozpoczęła pani Jolanta Hryniowska, dyrektor szkoły, która powitała wszystkich uczestników konkursu, ich opiekunów oraz przybyłych gości. Po przemówieniach i części artystycznej powołano komisję konkursową, której przewodniczył pan Andrzej Skałecki, koordynator konkursu.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych sześcioro uczniów, którzy w części pisemnej otrzymali największą liczbę punktów. Prawidłowość odpowiedzi oceniała komisja konkursowa w składzie Pan Andrzej Skałecki – przewodniczący, Pani Maria Antkowiak i Pan Dariusz Niedźwiedź.

Głównym celem zmagań była popularyzacja oraz pogłębienie wiedzy o życiu i działalności tego wybitnego polityka i działacza ludowego. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Zarząd Główny Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu, Gmina Miejska Górka oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszone zostały szkoły z całej Polski noszące imię Stanisława Mikołajczyka.

W kategorii zespołowej I miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Gniezna w składzie: Dawid DrzewieckiRadosław PlucińskiMarta Prymas (opiekun p. Leszek Walery), II miejsce przypadłoZespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych z Wągrowca, który reprezentowali uczniowie: Marcin AndryszakKatarzyna NawrockaKamil Rozmarynowski (opiekun pan Kazimierz Rybczyński), natomiast III miejsce zajął Zespół Szkół z Opatówka reprezentowany przez Mateusza Bieruta,Karolinę PiekarskąKatarzynę Stępień (opiekun pani Małgorzaty Rudowicz). W kategorii indywidualnej – I miejsce przypadło w udziale Marcie Prymas – uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w Gnieźnie, II miejsce Radosławowi Plucińskiemu – uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w Gnieźnie i III miejsce Kamilowi Rozmarynowskiemu – uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Mikołajczyka w Wągrowcu.

Nagrodą specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie drużynowym był 3 dniowy wyjazd do Brukseli dla uczniów i ich opiekuna ufundowany przez Andrzeja Grzyba Posła do Parlamentu Europejskiego.  Nagrodę w jego imieniu wręczył asystent pan Dorian Zięba. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Następna, VI edycja zmagań dotyczących postaci Stanisława Mikołajczyka i jego działalności, zbiegnie się z 50-rocznicą śmierci przywódcy ruchu ludowego, i odbędzie się w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

©2018 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprojektował nlfant.eu

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?