Zobacz również


Publikacje

W roku 2010 Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz prof. Andrzej Czyżewski zainicjowali cykl wydawnictw dotyczących uwarunkowań i ewolucji wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej. Monografie są pokłosiem odbywających się rokrocznie w grudniu, seminaryjno-studyjnych wyjazdów do Brukseli, studentów I i II stopnia Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Pracowników Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, a także Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Do tej pory ukazały się trzy publikacje.

Publikacja o WPR I

Publikacja o WPR II

Publikacja o WPR III

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?