Zobacz również

dr Andrzej Grzyb poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodzony 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie, gdzie do dziś mieszka z rodziną. Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej – studia interdyscyplinarne prowadzone również na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Tytuł doktorski obroniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – rozprawa doktorska nt. współczesnych problemów biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej. Obok działalności politycznej zaangażowany w tematykę regionalizmów kulturowych i kulinarnych. Żonaty, dwóch synów.

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE). Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, Wice, a od 2014r Współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Przewodniczący Klubu PSL w Parlamencie Europejskim.

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 1993-1996. Przewodniczący Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej – później Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE, Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2001-2007, Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków 2007-2009. W 2008 roku uznany w rankingu „Polityki” za jednego z  10 najlepszych i najbardziej pracowitych posłów. Doceniono go m.in. „…za spokój i próby szukania rozwiązań kompromisowych”.

Samorząd: Radny Rady Miejskiej w Ostrzeszowie 1990-1994, Radny Rady Powiatu Ostrzeszowskiego 1999-2001, Starosta Ostrzeszowski 1999-2001, Wiceprezes Związku Powiatów Polskich 2000-2003, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 2000-2003, Członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie (od 1996 r.) oraz wielu innych stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Polskie Stronnictwo Ludowe: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego od 2005, Członek Rady Naczelnej od 1994, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej 1998-2003, Członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego, Zastępca Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego 1994-1998.

Inne: Członek Rady Programowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych PISM do 2016r., Przedstawiciel PE w Radzie Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy).

 

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 • Przewodniczący Klubu PSL w PE
 • Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej
 • Koordynator Grupy EPL ds. Praw Człowieka

Komisje:

 • Podkomisja Praw Człowieka (DROI)
 • Komisja Spraw Zagranicznych (AFET)
 • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
  i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
 • Komisja Specjalna ds. Terroryzmu (TERR)
 • Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST)

Delegacje Międzyparlamentarne:

 • Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE – Mołdawia
 • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE – Turcja
 • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
  – Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Energetycznego

Inne:

 • Grupa Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji
  i Obserwacji Wyborów
 • Grupa Robocza ds. Instrumentów Finansowych Działań Zewnętrznych UE
 • Przedstawiciel PE w Radzie Zarządzającej Europejskiego Funduszu
  na rzecz Demokracji (EED)
 • Grupa Robocza Posłów do PE na rzecz zniesienia zmian czasu w UE
 • Grupa Robocza EPL ds. rozszerzenia Unii Europejskiej, Euronest,
  Polityki Sąsiedztwa
 • Grupa Robocza EPL ds. Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego

ENENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA – STOP SMOG – OZE

SPRAWY ZAGRANICZNE – CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE EUROPY I WARTOŚCI EUROPEJSKIE W DZIAŁANIACH UE NA ŚWIECIE – BEZPIECZEŃSTWO – INTERESY STRATEGICZNE PAŃSTW UE

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES
I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA!

#CZASOWSTRZYMYWACZ ZNIESIENIE ZMIANY CZASU W UE- ZDROWIEJ I LEPIEJ DLA GOSPODARKI

ROLNICTWO

SEMINARIA STUDENCKIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO Z POZNANIA – KATEDRY MAKROEKONOMII I GOSPODARKI ŻYWNOŚCI

W INTERESIE POLAKÓW W KRAJACH UE

Polacy w Wielkiej Brytanii i Holandii

UNIA EUROPEJSKA DZIŚ I JUTRO – ZAWSZE WIELKOPOLSKI PUNKT WIDZENIA

UE W POLSCE – POLSKA W UE

``Gentleman z PSL``Spolaryzowany PE - to konfliktogenne decyzjeAndrzej Grzyb: PiS umniejsza rolę Donalda Tuska w zjednoczonej Europie

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?