KONFERENCJE

AGPoseł Grzyb uczestniczył w debatach nt. ochrony środowiska, polityki rolnej oraz był organizatorem cyklu konferencji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE np.: • Udział w konferencji naukowej pt.: „Komunikacja polityczna w Internecie” WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego (11.04.2014r.) • Udział w ,,Eurodebacie” zorganizowanej w ramach obchodów Czempińskiego Dnia Europy – 10. rocznicy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i 25. rocznicy wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku – Święta Wolności, Czempiń (10.05.2014r.) • Udział w debacie pt.: ,,Polska- dziesięć lat w Unii Europejskiej” zorganizowanej przez młodzież Zespołu Szkół w Wielowsi (12.05.2014r.) • Referat podczas Konferencji Popularno – Naukowych nt. 10-lecia akcesji Polski do UE: Grodzisk Wlkp., Czempiń, Czarnków, Koło (maj 2014r.) • Wystąpienie nt. „Unia Europejska, a Partnerstwo Wschodnie” podczas Seminarium „Mołdawia w Europie”, Kalisz (08.08.2014r.) • Referat podczas II Konferencji Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja, Boszkowo (09.09.2014r.) • Referat pn. ,,Gospodarka w obiegu zamkniętym. Projekt KE w kierunku Europy bezodpadowej” podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska w Poznaniu (13.10.2014r.) • Udział w debacie pt.: „Polska w Unii Europejskiej” w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu (12.12.2014r.) • Prelekcja pt.: „Polityka regionalna na tle Unii Europejskiej – wybrane aspekty na przykładzie Wielkopolski”, PWSZ Kalisz (05.01.2015r.) • Udział w debacie pn. „JOW-y – wady i zalety”, Ostrów Wlkp. (07.08.2015r.) • Udział w Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie – „Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata”, „Jakie reformy musi przeprowadzić Ukraina na drodze do członkostwa w UE?, Sopot (30.09.2015r.) • Udział w debacie pn. „Gospodarka cyrkularna – szanse i zagrożenia dla Polski i Europy”, Warszawa (04.11.2015r.) • Udział w konferencji pn. „System gospodarowania opakowaniami – konieczne zmiany”, Warszawa (19.11.2015r.) • Udział w konferencji otwierającej obchody 120-lecia izb rolniczych, Siemianice (11.01.2016r.) • Udział w debacie: Imigranci i uchodźcy w Polsce i Europie. Szansa czy zagrożenie?” WNPID UAM w Poznaniu (05.05.2016r.) • Referat pn. „Polityka regionalna na tle UE” podczas konferencji dot. „Roli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Rozwoju Lokalnym”, Tłokinia Kościelna k. Kalisza (05.10.2016r.) • Udział w seminarium: „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym” podczas XX Mię- dzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu (11.10.2016r.) • Udział w Forum Prezydentów: „Jak przyspieszyć poprawę jakości powietrza w polskich miastach?”, Poznań (11.10.2016r.) • Panelista podczas konferencji naukowej pn.: „Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw” Poznań (21.10.2016r.)

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?