Gospodarka zasobooszczędna: debata poselska z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W minioną środę, odbyła się debata poświęcona Gospodarce cyrkulacyjnej podczas której Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz Komisarz Jyrki Katainen przedstawili długo oczekiwaną propozycję dotyczącą zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. W debacie głos zabrał również poseł do PE Andrzej Grzyb, Członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego (ENVI), który od początku zaangażowany jest w tym temacie.

Idea gospodarki cyrkulacyjnej jest odpowiedzią na coraz trudniejszy dostępne do zasobów naturalnych i coraz wyższe koszty ich pozyskania. W związku z tym ma na celu ograniczanie ilości odpadów, zwiększanie recyklingu oraz promowanie efektywnego używania zasobów.

Komisja Europejska przedstawiła projekt czterech dyrektyw: ramową dyrektywę odpadową, dyrektywę o opakowaniach, dyrektywa o składowaniu odpadów oraz dyrektywę o końcu życia produktów (samochodów, baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Przyjęto ambitne cele dotyczące recyklingu (w wysokości 65%) oraz składowania odpadów (maksymalnie 10%) do 2030 r.

– Dla powodzenia realizacji dyrektywy kluczowa jest współpraca z samorządami. Trzeba również uważać by koszty związane z wprowadzeniem projektu nie przewyższyły korzyści z niego płynących, i co najważniejsze żeby nie zostały przerzucone na konsumentów i samorządy – powiedział po przedstawieniu projektu przez KE Andrzej Grzyb.

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?