Komisja Spraw Zagranicznych PE przyjmie stanowisko ws. zmian w politykach UE na rzecz wspierania wolności religii i przekonań na świecie

6 grudnia posłowie Komisji Spraw Zagranicznych PE (AFET) będą głosować ws. sprawozdania przygotowanego przez dr Andrzeja Grzyba (PSL), o zmianach potrzebnych w politykach UE na rzecz skutecznej ochrony i promocji wolności religii i przekonań (tzw. Freedom of Religion or Believe, FoRB), w odpowiedzi na światowy kryzys prześladowań.

Dramatyczne dane pokazują, że prześladowania religijne nasilają się, a najliczniejszą prześladowaną grupą na świecie są Chrześcijanie. PE uznaje m.in. za ludobójstwo, masowe mordy na Chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Stanowisko PE wzywa do zapewnienia wolności religii i przekonań zgodnie z prawem międzynarodowym, dla wszystkich, na czym skorzystają najbardziej prześladowani.

Projekt stanowiska PE przedstawia m.in. rekomendacje, co do przyszłości mandatu Specjalnego Wysłannika UE ds. FoRB, lepszego wykorzystania przyjętych przez Radę Wytycznych UE czy kwestii wsparcia dedykowanych projektów z obecnego i przyszłego wieloletniego budżetu UE.

 

Projekt sprawozdania w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE (2018/2155(INI)), Sprawozdawca: Andrzej Grzyb

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?