Dotacje unijn€

Przypominamy o  korzystaniu z dotacji Unii Europejskiej:

 

Możliwości dofinansowania unijnego dla rolników

 

  • Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskiego

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-inne-podmioty/?&title=Rolnicy#/wojewodztwo=2825/3756=Rolnicy

nabór trwa do 28 lutego 2019

w ramach PROW :

 https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/harmonogram/20181221__Harmonogram_naborow_PROW_2014-2020_do_31122019.pdf

najbliższe terminy rozpoczęcia naboru wniosków (luty, marzec): „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF (luty – maj 2019), „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór na obszar a , b, c (marzec 2019), „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” (marzec 2019), „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i  nabywania umiejętności” (luty 2019), „Wsparcie dla szkolenia doradców” (luty 2019), „Wsparcie korzystania z usług doradczych” (luty 2019)

 

Możliwości dofinansowania unijnego dla przedsiębiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

  • Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280425/

nabór od 25 marca do 8 maja 2019

 

  • Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, RPO Wielkopolskiego

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-5/

nabór od 28 marca do 30 kwietnia 2019

 

  • Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-6/

nabór od 20 marca do 28 listopada 2019

 

  • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa tzw. „Szybka ścieżka”

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-10/

nabór od 1 kwietnia do 29 listopada 2019

 

  • Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-18/

nabór od 28 lutego do 22 marca 2019

 

Możliwości dofinansowania unijnego dla Lokalnych Grup Działania

 

  • Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych,  RPO Wielkopolskiego 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/65-doskonalenie-kompetencji-osob-pracujacych-i-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-4/

nabór do 28 lutego 2019

 

  • 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/831-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-tryb-konkursowy-2/

nabór do 29 marca 2019

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?