Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – sprawozdanie Andrzeja Grzyba

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji działa od niespełna 2 lat. W tym czasie wsparł finansowo oraz merytorycznie 143 inicjatywy z różnych stron świata. W ramach pomocy EED przyznało blisko 8 milionów Euro, dbając o równomierne rozłożenie środków między wschodnimi a południowymi granicami Wspólnoty. W czwartek odbędzie się pierwsza wymiana poglądów na temat sprawozdania Parlamentu Europejskiego oceniającego dotychczasową działalność EED, którego autorem jest Andrzej Grzyb.

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji to flagowy projekt polskiej prezydencji.  Swą działalność operacyjną rozpoczął w 2013, jako fundacja, której stronami są UE i kraje członkowskie a fundatorami także kraje z poza UE m.in. Szwajcaria i Kanada. W niecałe 2 lata działalności EED wsparło ponad 143 inicjatyw kwotą bliską 8 mln Euro w krajach takich jak m.in. Ukraina, Białoruś, Tunezja, Egipt czy Syria. Sam budżet dla EED jest znacznie większy. Na dzień dzisiejszy na lata 2013-2015 Kraje Członkowskie wraz z Szwajcarią i Komisją Europejską w im. UE przeznaczyły na EED 24.673 mln Euro. Systematycznie kolejne kraje tak z UE jak i z poza zgłaszają następne granty.

– Ostatnie wydarzenia na świecie, zaogniający się konflikt na Ukrainie raz coraz częstsze ataki terrorystyczne, które mierzą w demokrację pokazują, że Europejski Fundusz na rzecz Demokracji będzie coraz ważniejszym narzędziem w naszej walce z tymi, którzy chcą zakłócić bezpieczeństwo na świecie – powiedział Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PSL, które jest członkiem EPL, największej frakcji w PE.

Andrzej Grzyb, koordynator z ramienia Grupy EPL w podkomisji praw człowieka oraz promotor powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, sporządził raport dotyczący prawie dwuletniej działalności EED. Sprawozdanie zostanie przedstawione w najbliższy czwartek.

Czwartek, 26 marca, godz. 10:00-11:00, sala ASP3G3, PE, Bruksela,
Kontakt: Borys Brzeziński  tel. +32486935194, tel. +48663051095

Oglądaj posiedzenie Podkomisji PE ds. Praw Człowieka – kliknij tutaj

Agenda oraz sprawozdania Podkomisji PE ds. Praw Człowieka – kliknij tutaj

 

Zobacz również:

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji: co dalej?

Dylematy Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji – refleksje sprawozdawcy PE

Podsumowanie działań Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji

Zapowiedź wydarzeń tygodnia 23-27 marca 2015, Bruksela

Więcej informacji na temat EED znajdziesz – TUTAJ

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?