Europejski Fundusz na rzecz Demokracji: co dalej?

W środę odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EFD). Europoseł Andrzej Grzyb (PSL) jest jednym z 9 posłów reprezentującym PE w Radzie, w której zasiadają również przedstawiciele krajów członkowskich, instytucji unijnych oraz organizacji pozarządowych. Głównym tematem środowego posiedzenia Rady będzie m.in. zmiana mandatu geograficznego EFD. Dotychczas były to kraje objęte Polityką Sąsiedztwa UE. Obecnie, mając na uwadze dotychczasowe sukcesy i potrzeby w krajach poza sąsiedztwem, rozważane jest poszerzenie mandatu geograficznego by móc podejmować działania w krajach takich jak np. Rosja. W czwartek natomiast, podczas posiedzenia podkomisji praw człowieka PE, odbędzie się wymiana poglądów na temat Funduszu z organizacjami pozarządowymi, w ramach prac nad sprawozdaniem przygotowywanym przez posła Grzyba oceniającego dotychczasową działalność tej flagowej inicjatywy polskiej prezydencji.

#EED

Środa 3 grudnia, godz.14.00-17.30, European Endowment for Democracy, Avenue des Gaulois 29, Bruksela

Czwartek 4 grudnia, godz. 9.00-10.00, posiedzenie DROI, sala ASP 3G3, PE, Bruksela

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?