15 września – Międzynarodowy Dzień Demokracji

Dziś Międzynarodowy Dzień Demokracji. Obchodzony jak co roku 15 września przypomina nam o tak ważnej w dzisiejszych czasach potrzebie promowania i ochrony demokracji. “Powinniśmy pamiętać, że demokracji by nie było bez udziału obywateli. Najgorsza dla niej jest apatia, lęk i nietolerancja. Te nastroje mogą być równie szkodliwe jak kryzys gospodarczy. Dlatego powinniśmy demokrację chronić” – ostrzega przewodniczący PE Martin Schulz.

Słowa te potwierdza eurodeputowany Andrzej Grzyb, który od początku pracy w PE działa w Grupie ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów oraz podejmuje szereg działań wspierających promocje demokracji na świecie.

W 2012 roku Poseł Grzyb reprezentował Europejską Partię Ludową w pracach nad Rocznym Raportem o Prawach Człowieka na Świecie – pierwszym głosem PE w debacie nad reformą strategii UE na rzecz demokracji i praw człowieka. Poseł reprezentuje EPL w grupie kontaktowej PE-Komisja Europejska-Rada ds. międzyinstytucjonalnej deklaracji o przyszłości polityk UE w tym zakresie.

Na forum PE, Andrzej Grzyb jest jednym z głównych promotorów powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) – flagowej inicjatywy Polskiej Prezydencji. Aktywnie uczestniczy również w tworzeniu stanowiska PE w sprawie polityk zewnętrznych UE. Z ramienia PE uczestniczy w misjach obserwacyjnych wyborów – m.in. Mołdawia 2009, Azerbejdżan 2010, Ukraina 2010 i 2012, Jordania 2013.

To tylko część działalności posła Grzyba, był on bowiem również  inicjatorem wielu przedsięwzięć w zakresie Partnerstwa Wschodniego jak i obrony praw mniejszości etnicznych i religijnych, w szczególności chrześcijan.

Więcej informacji na temat działalności posła Andrzeja Grzyba – tutaj

Międzynarodowy Dzień Demokracji został ustanowiony przez ONZ w 2007 roku, po raz pierwszy obchodzono go rok później. 15 września 1997 roku Unia Międzyparlamentarna (światowa organizacja parlamentów) przyjęła Powszechną Deklarację Demokracji potwierdzającą zasady jakimi rządzą się prawdziwe demokracje.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?