Ochrona danych osobowych

Działalność w Internecie, jako twórcy treści, jak i czytelnika, podlega przepisom prawnym. Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego popieram fundamentalne prawo każdego człowieka do zachowania prywatności w Internecie. Robimy wszystko, co tylko możliwe, aby ochronić bezpieczeństwo danych użytkowników naszych serwisów internetowych (www.andrzejgrzyb.eu – dalej jako: „Strona”) oraz wszystkich osób, które przekazują nam swoje dane.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na niniejszej stronie internetowej jest Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego (dalej jako: „Administrator”). Z Administratorem, można się skontaktować w następujący sposób:
 1. adres e-mail: biuropoznan@andrzejgrzyb.eu;
 2. adres korespondencyjny: Biuro Poselskie w Ostrzeszowie, ul. Kaliska 8, 63 – 500 Ostrzeszów;
 3. telefon kontaktowy: +48 62 732 07 57.
 1. Administrator chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
 1. Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez stronę, e-mail, telefon lub poprzez dołączenie się do grona uczestników naszych wydarzeń, takich jak: udział w petycji, wyjeździe, konferencji, konkursie lub zgłosili do się ze sprawą wymagającą interwencji Posła. Jeśli już takie informacje zostały nam udostępnione, zapewniamy ich pełną poufność.
 1. Rejestrujemy także niektóre informacje od osób, które nawiązały z nami kontakt po to, aby otrzymać od nas informacje albo z prośbą o pomoc, po to, aby móc udzielić informacji albo oczekiwanej pomocy. Nie przekazujemy tych informacji nikomu innemu (chyba, że udzielisz nam na to zgody), ani nie używamy tych informacji do innych celów.
 1. Newsletter – możesz zostać subskrybentem  informacji o działalności Posła do Parlamentu Europejskiego wykorzystując okna do zapisu, które znajdują się na Stronie. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji – pod każdym newsletterem znajduje się link do zrezygnowania z otrzymywania kolejnej korespondencji. Wypis jest równoznaczny z usunięciem Twoich danych z bazy. Twoje dane osobowe podane podczas zapisu zbieramy w celu wysyłki newslettera, czyli informacji o działalności Posła do Parlamentu Europejskiego – Andrzeja Grzyba. Niezbędny jest jedynie adres e-mail, by umożliwić odbiór wiadomości. (podstawę prawną wysyłki jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale bez tych dwóch informacji nie uda nam się wysłać e-maila.
 1. Jeżeli przetwarzanie udostępnionych nam danych wymaga udziału trzeciej strony (np. podmiotu obsługującego nas w zakresie informatyki) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo danych.
 1. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie udostępniamy w żaden inny sposób naszych list mailingowych, w tym pozyskanych przez tę Stronę, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.
 1. Nie udostępniamy danych użytkowników zewnętrznym podmiotom / agencjom w innym celu, niż związany z realizowanymi przez nas projektami i tylko wówczas, gdy zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Administratora jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora zadań wynikających ze statusu Posła do Parlamentu Europejskiego.  
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Administrator informuje niniejszym, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje pnonadto, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.
 1. Logi serwera – korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 1. Wykorzystywane technologie – Administrator wykorzystuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkowników w ramach Strony:
 1. kod śledzenia Facebook – w celu zarządzania komentarzami oraz statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 2. kod śledzenia Twitter – w celu statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 3. kod śledzenia YouTube – w celu statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 4. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 1. Masz prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych prawem. Cofnąć zgodę możesz w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
 1. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Administratora jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres organu. tj. ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany tej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności jej dostosowania do aktualnych przepisów prawa, zmiany sposobu przetwarzania danych lub wprowadzenia nowych wymogów organów nadzorczych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 1. O treści zmian Polityki prywatności Administrator poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: andrzejgrzyb.eu. Taka informacja będzie utrzymana na wskazanej stronie przez okres co najmniej 20 (dwudziestu) kolejnych dni kalendarzowych.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?