Zobacz również

dr Andrzej Marian Grzyb

Urodzony 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie, gdzie do dziś mieszka z rodziną. Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej – studia interdyscyplinarne prowadzone również na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obok działalności politycznej zaangażowany w tematykę regionalizmów kulturowych i kulinarnych. Żonaty, dwóch synów.

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE). Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, Wice, a od 2014r Współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Przewodniczący Klubu PSL w Parlamencie Europejskim.

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 1993-1996. Przewodniczący Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej – później Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE, Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2001-2007, Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków 2007-2009. W 2008 roku uznany w rankingu „Polityki” za jednego z  10 najlepszych i najbardziej pracowitych posłów. Doceniono go m.in. „…za spokój i próby szukania rozwiązań kompromisowych”.

Samorząd: Radny Rady Miejskiej w Ostrzeszowie 1990-1994, Radny Rady Powiatu Ostrzeszowskiego 1999-2001, Starosta Ostrzeszowski 1999-2001, Wiceprezes Związku Powiatów Polskich 2000-2003, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 2000-2003, Członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie (od 1996 r.) oraz wielu innych stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Polskie Stronnictwo Ludowe: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego od 2005, Członek Rady Naczelnej od 1994, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej 1998-2003, Członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego, Zastępca Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego 1994-1998.

Inne: Członek Rady Programowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Przedstawiciel PE w Radzie Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy).


POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 • Przewodniczący Klubu PSL w PE
 • Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej

Funkcje w Parlamencie Europejskim:

 • Koordynator EPL ds. Praw Człowieka

Komisje:

 • Podkomisja Praw Człowieka (DROI)
 • Komisja Spraw Zagranicznych (AFET)
 • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
  i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)

Delegacje Międzyparlamentarne:

 • Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE – Mołdawia
 • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE – Turcja
 • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
  – Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Energetycznego

Inne:

 • Grupa Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji
  i Obserwacji Wyborów
 • Grupa Robocza EPL ds. rozszerzenia Unii Europejskiej, Euronest,
  Polityki Sąsiedztwa
 • Grupa Robocza ds. Instrumentów Finansowych Działań Zewnętrznych UE
 • Przedstawiciel PE w Radzie Zarządzającej Europejskiego Funduszu
  na rzecz Demokracji (EED)

ENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA 

 • Energia
 • ETS – System Handlu Emisjami w UE
 • Biopaliwa
 • Bioekonomia
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – bez odpadów, dla surowców
 • Ochrona powietrza – MCP (Emisja ze Średnich Ośrodków Spalania)

SPRAWY ZAGRANICZNE – BEZPIECZEŃSTWO, DEMOKRATYZACJA
I PRAWA CZŁOWIEKA W REGIONACH STRATEGICZNYCH

 • DEG – Grupy Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów
 • Partnerstwo Wschodnie
 • Prawa Człowieka i Demokracja
 • Prawa Dziecka
 • EED – Fundacja na Rzecz Demokracji
 • Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich UE, Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów
 • Ochrona prześladowanych Chrześcijan na świecie

EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ DEMOKRACJI – EED

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES
I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA!

 • Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

ROLNICTWO

 • WPR 2020 Europejskie Kongresy Młodych Rolników
 • Woda – dobro publiczne i prawo człowieka
 • Relacje gospodarcze UE w interesie Polski i polskich rolników
 • Rosyjskie embargo na żywność

SEMINARIA STUDENCKIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO Z POZNANIA – KATEDRY MAKROEKONOMII I GOSPODARKI ŻYWNOŚCI

W INTERESIE POLAKÓW W KRAJACH UE

 • Polacy w Wielkiej Brytanii i Holandii
 • W obronie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

UNIA EUROPEJSKA DZIŚ I JUTRO

UE W POLSCE – POLSKA W UE

 • Wyjazdy studyjne i staże
 • Patronaty
 • Konferencje
 • Inicjatywy
 • LGD – Lokalne Grupy Działania – rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 • Wydarzenia zainicjowane w PE

©2018 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprojektował nlfant.eu

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?