„BEZ WODY NIE MA ROLNICTWA” – DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ WODY W UE

 

Brak dostępu do wody bywa nie tylko przyczyną chorób i śmierci, ale też konfliktów. W PE poseł Andrzej Grzyb wspiera utrzymanie wody jako dobra publicznego oraz sprzeciwia się pomysłom komercjalizacji.

Bez wody nie ma rolnictwa, żywności, życia. Dziś w UE wyzwaniem może być dostarczenie wody w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości dla przemysłu, coraz częściej jest to problem dla rolnictwa, jutro może to być problem rodzin w UE. Już teraz woda jest źródłem rywalizacji i konfliktów na świecie. Powodzie i susze są m.in. ważnym czynnikiem powodują- cym masowe migracje. – Andrzej Grzyb, 2016

W PE trwają prace nad pakietem legislacyjnym dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym, bezodpadowej. Także wodę należy traktować jak surowiec, który można i należy odzyskiwać. – Andrzej Grzyb, 2016

Z inicjatywy posła do PE Andrzeja Grzyba Podkomisja Praw Człowieka PE zleciła badanie „Woda jako obszar współpracy i konfliktów na świecie”. Opracowanie stało się także przedmiotem debaty publicznej w ramach podkomisji. Woda kolejny raz staje się tematem obrad Parlamentu Europejskiego.  [ link ]

W 2015 roku poseł Grzyb poparł rezolucję PE podjętą jako odpowiedź na pierwszą w historii inicjatywę obywatelską, która zebrała wymaganą w Traktacie Lizbońskim liczbę głosów tzw. „Right2Water”. Pod dokumentem podpisało się ponad 1,9 milionów obywateli Unii Europejskiej. [ link ]

W 2018 roku poseł Grzyb był zaangażowany w prace legislacyjne mające na celu wdrożenie w życie inicjatywy obywatelskiej Right2Water tj. nad Dyrektywą UE o Wodzie Pitnej, dotyczącej dostępności i poprawy jakości wody w UE. Większość z proponowanych przez posła Grzyba poprawek, w wyniku prowadzonych negocjacji, znalazło poparcie większości PE. Poseł szczególnie chwalił sobie współpracę ze sprawozdawcą dyrektywy z Europejskiej Partii Ludowej, francuskim posłem Michel Dantin, którego udało się przekonać do uznania Polskich argumentów. Nowe przepisy poza poprawą dostępności i jakości zwiększają m.in. zakres i dostęp do informacji dla konsumentów, dotyczą rozwiązań pozwalających na oszczędność wody, energii, zmniejszenia zanieczyszczenia odpadami w tym szczególnie plastikami.

 

„Do wyprodukowani litra wody butelkowanej zużywa się znacznie więcej wody i energii, emituje CO2, wytwarza się więcej odpadów, mikro-plastików, niż gdyby taką samą ilość wody pobrać z kranu. W efekcie woda butelkowana jest droższa, co zmniejsza jej dostępność, szczególnie dla uboższych. Dlatego potrzebujemy rozwiązań, które podniosą bezpieczeństwo, jakość, a nawet po prostu smak wody dostępnej powszechnie w Europie z kranów” – Andrzej Grzyb, 2018

 

„Oczywiście podniesienie jakości i bezpieczeństwa wody kranowej generuje koszty, a naszym celem powinno być takie ich zoptymalizowanie by nowe rozwiązania były wdrażane w Państwach UE, akceptowalne społecznie, nie nakładały nadmiernych wymagań na podmioty w UE względem zagranicznej konkurencji – by nie okazały się kontr skuteczne względem zakładanych celów” – Andrzej Grzyb, 2018

Review of the drinking water directive

Bezpieczna woda pitna dla wszystkich Europejczyków

Dyrektywa o czystej wodzie: obywatele muszą być wysłuchani

Zobacz też inne działania Posła w zakresie Rolnictwa:

Tylko zdrowa żywność

W obronie rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

I Europejski Kongres Młodych Rolników

Sukces młodych rolników

Forum rolnicze powiatu kościańskiego

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski: polską wieś czeka wiele zmian

Zakazu wędzenia nie będzie Unia pomoże małym producentom

Polska wieś dostanie więcej pieniędzy – WPR na lata 2014-2020

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski – polskie rolnictwo czeka wiele zmian

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?