Zakazu wędzenia nie będzie, Unia pomoże małym producentom

Z Andrzejem Grzybem, europosłem i Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego o zakazie wędzenia tradycyjnymi metosmaki_z_polski.jpgdami rozmawia Jakub Napoleon Gajdziński.

Smaki z Polski: Czy wiadomo Panu aby Ministerstwo Rolnictwa konsultowało rozporządzenie KE w sprawie dopuszczalnego poziomu benzoapirenu z polskimi małymi przedsiębiorcami, nie tylko wielkimi zakładami mięsnymi?

Andrzej Grzyb: W sprawie Rozporządzenia 835/2011 negocjacje prowadził Minister Zdrowia, jak również Rada Unii d/s Zdrowia w której zasiadają Ministrowie Zdrowia z krajów członkowskich UE. Bezpieczeństwo zdrowotne jest w kompetencji tej Rady. Rozporządzenie z 2011 roku jest zmienionym Rozporządzenie nr 1881/2006 z 2006 roku. Te rozporządzenia były wydane na podstawie Rozporządzenia Rady EWG nr315 /93 z 8 lutego 1993 roku które odnosi się do zawartości substancji szkodliwych w żywności. Za takie substancje są uznane aromatyczne węglowodory w tym benzopiren, które powstają w procesie wędzenia. Aromatyczne węglowodory WWA, szczególnie benzopiren są kancerogenne.

Cała rozmowa ukazała się na stronie internetowej www.smakizpolski.com.pl

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?