Powiatowe obchody 20-lecia uchwalenia Konstytucji RP

„To był historyczny moment, który już się nie powtórzy” – mówił starosta kaliski Krzysztof Nosal na podsumowaniu powiatowych obchodów 20-lecia uchwalenia Konstytucji RP. Dokładnie 20 lat temu,2 kwietni 1997 roku, Zgromadzenie Narodowe- organ konstytucyjny obradujących wspólnie posłów i senatorów, uchwaliło Konstytucję RP, która została zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Powiatowego obchody tych wydarzeń połączone z odczytaniem obecnej konstytucji odbyły się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Fragment przeczytał także Andrzej Grzyb, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego a wtedy poseł na Sejm RP, który w czasie spotkania przypomniał jak wyglądały prace nad dokumentem. 

 

Powiatowe obchody rozpoczął niezwykle wymowne sowa Świętego Jana Pawła II „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to podstawowe prawa dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Ten najważniejszy akt prawny państwa polskiego został uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe dokładnie 20 lat temu.

 

Na początku obchodów odbył się wykład „Od Konstytucji 3 maja 1791 roku do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku” zaprezentowany przez dra Jarosława Dolata z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. – To wydarzenie się nigdy nie powtórzy. Obchody 20-lecia rozpoczęte w powiecie kaliskim 2 kwietnia zakończą się 3 maja podsumowaniem konkursu wiedzy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Mój ulubiony cytat Cypriana Kamila Norwida „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, a nasza Konstytucja to podstawa działalności Ojczyzny. Dobrze ,że w tym dniu byli z nami m.in. poseł II kadencji Sejmu uchwalający Konstytucję- Andrzej Grzyb, dziś poseł do Parlamentu Europejskiego oraz wieloletni poseł na Sejm Józef Racki, któremu dziękuję za pomysł i wsparcie tej inicjatywy- mówił Krzysztof Nosal starosta kaliski podsumowując wydarzenie.

 

– Dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie samorządu powiatowego. Pomysł to nawiązanie do tego kiedy obchodziliśmy 20-lecie prawa geodezyjnego. Będąc posłem zorganizowałem takie spotkanie w Sejmie, które było niezmiernie owocne i wtedy świętowaliśmy przyjęcie prawa geodezyjnego. Nie czytaliśmy go, bo to reguluje dość zawiła ustawa, ale również oparta na Konstytucji RP. Już wtedy wiedzieliśmy, że pomysł przypomnienia o tym co jest zapisane w Konstytucji, jest niezmiernie ważne. Ja pamiętam jak wprowadziłem ustawę o gospodarce nieruchomościami, ile trzeba było trudu włożyć w to, żeby posłom powiedzieć, że odszkodowanie za grunty wywłaszczania ma  być słuszne, a przecież to jest zapisane w Konstytucji. Także posłowie nie wszyscy czytają i wiedzą jak czytać i rozumieć Konstytucję. Naprawdę mam wyrzuty sumienia, że przez moją wieloletnią prace temat Konstytucji był zaniedbany w szkole, w domu, w społeczeństwie. Część ludzi błędnie myśli, że w rozmowach o Trybunale Konstytucyjnym chodzi tylko o stanowiska. Ta wiedza o tym jak ważny jest zapis w Konstytucji jest niezmiernie ważna. Dla ludzi starszych, którzy pamiętają tamte czasy, gdzie wyroki nie były ferowane na sali sądowej, one były ferowane w innym budynku. Po to walczymy o to, żeby prawo było niezależne, że Konstytucja jest wartością i są w niej zapisane najważniejsze prawa i tego trzeba uczyć młode pokolenia- mówił Józef Racki wieloletni poseł na Sejm RP

 

-Chcę serdecznie podziękować za to niedzielne, 2. kwietniowe spotkanie wszystkim tym z Państwa, którzy zechcieli poświęcić czas i na nowo odczytać tekst Konstytucji RP, który został uchwalony 20 lat temu. Ja byłem posłem II kadencji i członkiem Zgromadzenia Narodowego, bo tutaj też warto przypomnieć, to kto stał na czele tego Zgromadzenia- otwierali je Józef Zych i Adam Struzik. Zresztą popatrzcie Państwo, niezależnie od sympatii politycznych, Józef Zych jest człowiekiem leciwym, a kiedy się wypowiada, to jest w stosunku do niego estymę, niezależnie od tego, kto jest jego adwersarzem. Istnieje przekonanie, że uchwalenie Konstytucji RP było ważnym wydarzeniem. Potem 25. maja 1997 r. gdzie odbyło się referendum. Dwa referenda tylko we współczesnej Polsce, po zmianach, są ważne. Zostały podjęte przynajmniej przez ponad 50% obywateli. To nie jest łatwe zgromadzić ponad połowę obywateli do wyrażania swojej politycznej woli w jednym czasie w jednym dniu, żeby określili się w jednej sprawie. Konstytucja w momencie jej uchwalenie była mocno krytykowana. Nigdy nie ma aktów- tej rangi – żeby spełniały oczekiwania wszystkich. Ale chce powiedzieć, że powołując się na różne wydarzenia po jej uchwaleniu, to popatrzcie Państwo, ona odnosi się do wartości i zaczyna się od tego stwierdzenia „My Naród Polski. Słynne wystąpienie prezydenta Lecha Wałęsy podczas Kongresu amerykańskiego rozpoczęte słowami „My Naród”. To było ogromnie ważne. W Konstytucji też jest to stwierdzenie historyczne. Odnosi się do tysiącletniego dziedzictwa narodowego. Odnosimy się do wartości chrześcijańskich. Do tych, którzy są wierzącymi i do tych, którzy nie podzielają wiary w Boga. To stało się podstawą do podobnej Preambuły jeśli chodzi o Traktat Konstytucyjny, który nie wszedł w życie. On nie został w tej wersji polskiej Konstytucji, ale on jest wzorcem jeśli chodzi o wartości, o pochodzenie, skąd my jesteśmy- my Polacy, my Europejczycy. To jest niedościgniony wzór do dzisiaj. Węgrzy zmieniając swoją konstytucję wzorowali się na tej preambule dotyczącej wartości, na obecnej polskiej Konstytucji. Całkiem niedawno przyjęli nową Konstytucję, a tak to posługiwali się konstytucją z czasów komunistycznych. Wiec jeżeli czasami odwołujemy się do Węgier to możemy powiedzieć, że jest odwrotnie. Oni wiele zmienili, a w tej sprawie posiłkują się naszym wspólnym dorobkiem. Są słowa, które wydają się być kluczowe z punktu widzenia tej Konstytucji- godność ludzka. Godność, która obejmuje cały okres- od poczęcia, aż do śmierci. I możemy różnie to interpretować w zależności od swoje światopoglądu, ale niewątpliwe to jest podstawą tego wszystkiego, co odnosi się do osoby ludzkiej. I zobaczcie Państw jak całkiem niedawno było określone jaka jest flaga i godło i jaki jest hymn, że to „Mazurek Dąbrowskiego” jest polskim hymnem. A przecież to dopiero 90 lat temu, w 1927 roku, 26 marca, Polska przyjęła, że „Mazurek Dąbrowskiego” jest hymnem Polski, a wydaje się, że to całe lata, począwszy od 1797 roku, kiedy to Józef Wybicki napisał Mazurek Dąbrowskiego. Zwróćcie uwagę, jak się ładnie te daty połączyły. Józef Wybicki napisał w 1797 roku tekst i melodię, w 1927 roku uznaliśmy, że to jest hymn Polski, 1997 roku przyjęliśmy tekst obecnej Konstytucji RP, a dzisiaj mamy jej 20-lecie. Dla mnie najbardziej wzruszającym momentem, który przeżyłem, oprócz tego uchwalenia Konstytucji, to był 30 grudnia 1989 roku. Wtedy dokonaliśmy zmiany ówczesnej Konstytucji z 1952 roku. Wtedy-jak mówiliśmy wśród posłów- wyprowadziliśmy kierownicę z Konstytucji. Dla młodzieży, która nie pamięta to było stwierdzenie, że kierowniczą rolę sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I wtedy też zapisaliśmy, że flagą Polski jest flaga biało-czerwona, ale godło to orzeł w koronie. I po przegłosowaniu o godzinie drugiej w nocy tej zmiany, premier Mazowiecki który siedział, wstał i zrobił gest Viktoria (znak zwycięstwa). To był najbardziej wzruszający moment z tamtego czasu. – wspominał Andrzej Grzyb obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, a 20 lat temu poseł na Sejm RP II kadencji.

 

Każdy z czytających Konstytucję RP w ramach powiatowych obchodów otrzymał na pamiątkę egzemplarz Konstytucji RP wydanej przez wydawnictwo Sejmowe.

 

 

 

 

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczak zaprosili do wspólnego czytania Konstytucji RP przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych.

Parlamentarzystów reprezentowali: wieloletni poseł RP Józef Racki, wieloletni poseł i senator Witold Sitarz, Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, posła Adama Szłapkę reprezentował Barbara Oliwiecka – dyrektor biura.

 

Województwo wielkopolskiego reprezentował Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 

Samorządowców reprezentowali: Krzysztofa Nosal  Starosta Kaliski, Jan Adama Kłysz Wicestarosta Kaliski, Mieczysław Łuczak Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, Małgorzata Banaś – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kaliskiego, Alicja Łuczak  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kaliskiego, Justyna Urbaniak Burmistrz Stawiszyna, Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Józef Podłużny Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

Instytucje kultury reprezentowali Dariusz Grodziński Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kalisz oraz Wioletta Przybylska Dyrektor Wydziału Promocji i Informcji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu

Środowisko naukowe reprezentował prof. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz dziekan Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytety im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

 

Środowisko nauczycieli reprezentowała Wanda Pietrzykowska nauczycielka Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz Piotr Pasik Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie

 

Środowisko sołtysów reprezentował Michał Wojciechowski sołtys wsi Budy Liskowskie i jednocześnie laureat konkursu „Lodołamacze”

 

Przedsiębiorców reprezentował Piotr Wolarz prezes Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach  

 

Rolników reprezentował Wiesław Bruź nominowany do nagrody „Wielkopolski Rolnik Roku 2016”

Środowisko aktorów reprezentował Szymon Mysłakowski aktor kaliskiego i poznańskiego teatru.

Media reprezentowała Sylwia Kwiatkowska dziennikarka kaliskiego Radia Centrum

 

Wioletta Przybylska, Starostwo Powiatowe w Kaliszu

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?