O energii odnawialnej w Wielkopolsce

Pakiet czystej energii, inicjatywy klastrowe, OZE, geotermia, biogazownie czy farmy wiatrowe – o tym wszystkim dyskutowano podczas konferencji z cyklu „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”, która odbyła się 20 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

„Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i Polski to duże wyzwania dla władz państwowych, samorządowych, obywateli i przedsiębiorstw” – mówił współorganizator konferencji, Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. „Musimy wspólnie zastanowić się jaka jest potrzeba i możliwości przebudowy tradycyjnej energetyki konwencjonalnej w kierunku wykorzystania nowych technologii, innego jej zarządzania. Dziś możemy przyjąć, że kierunek energetyki rozproszonej, lokalnej jest zgodny z dyrektywami unijnymi i panującymi trendami w świecie” – dodał.

Jak ta tematyka wygląda obecnie na arenie europejski mówił Poseł do PE Andrzej Grzyb. „Pakiet Czystej Energii”, który jest propozycją Komisji Europejskiej, będzie miał na celu utrzymanie konkurencyjności UE w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia światowe rynki energii. „W kształtowanym obecnie w PE stanowisku przed negocjacjami z Radą w tej kwestii, mali wytwórcy oraz wspólnoty energetyczne podlegają szczególnemu traktowaniu: przede wszystkim Państwa Członkowskie powinny brać pod uwagę specyfikę wspólnot energetycznych i prosumentów przy ustalaniu systemów wsparcia, tak by mogli oni równoprawnie ze sobą konkurować” – podkreślił Poseł Grzyb.

Wśród prelegentów konferencji był również Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii Pan Andrzej Kaźmierski, który przedstawił uczestnikom informacje nt. certyfikacji klastrów energii, które „są narzędziem rozwoju lokalnego poprzez zwiększenie pewności i ciągłości dostaw czy zagospodarowanie lokalnie dostępnych zasobów”.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję dowiedzieć się o inicjatywach klastrowych w Wielkopolsce (Pan Andrzej Bobrowski, Prezes WAZE oraz Pan Marek Kolasiński, który przedstawił Ostrowski Klaster Energetyczny), korzyściach płynących ze zrównoważonego rozwoju energii odnawialnej (dr hab. Jakub Hadyński, UP Poznań), szansach dla geotermii w naszym województwie (dr hab. prof. nadzw. Jacek Leśny, UP Poznań), szansach na ograniczenia niskiej emisji dzięki rozwojowi OZE (dr hab. Klaudia Borowiak, UP w Poznaniu), szansach rozwoju biogazowni (dr hab. prof. nadzw. Jacek Dach, UP w Poznaniu oraz Pan Mirosław Michalak, Dynamic Biogas), farmach wiatrowych (Pan Tadeusz Kierys, firma Domrel) czy wykorzystaniu biomasy rolniczej (Pan Roman Długi, firma ASKET).

Pierwszą część konferencji prowadził prof. dr hab. inż. Jacek Przybył (Dyrektor Instytutu Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), natomiast część drugą – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW Pan Marek Beer.

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?