Reforma polityki klimatycznej zmusza Polskę do przełomu technologicznego – Andrzej Grzyb dla portalu Biznes Alert

O reformie systemu handlu emisjami (ETS) i przyszłości polityki klimatycznej Unii Europejskiej rozmawiamy z Posłem do Parlamentu Europejskiego z Europejskiej Partii Ludowej Andrzejem Grzybem.

BiznesAlert.pl: Czy reforma polityki klimatycznej jest nieodwracalna?

Andrzej Grzyb: Przede wszystkim reforma polityki klimatycznej jeszcze nie została ustanowiona. Zamknięty został na razie pierwszy rozdział, czyli przyjęte zostało stanowisko Parlamentu Europejskiego. We wtorek (28 lutego – przyp. red.) swoje stanowisko przyjęła Rada, w związku z czym niebawem nastąpią negocjacje trójstronne Parlamentu, Rady i Komisji – jeżeli przyniosą one wspólne stanowisko, wtedy projekt może zostać przyjęty już w pierwszym czytaniu. Może się nawet okazać, że jeśli zbliżenie stanowisk nastąpi szybko, powiedzmy w dwóch trilogach, to ich wynik w Komisji Środowiska możemy głosować już w maju, a na sesji plenarnej PE w lipcu. Ale dzisiaj jeszcze zbyt wcześnie na prognozowanie jakichkolwiek terminów.

więcej

Biznes Alert

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?