Unia Zielonej Energii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Konsument producentem i sprzedawcą energii, rozproszone Odnawialne Źródła Energii – tak bezpieczniej, taniej, zdrowiej i niezależnie od zagranicznych surowców. Fundusz Solidarnej Transformacji Energetycznej w Budżecie UE 2020+ wspierający tereny, dla których transformacja to wyzwanie społeczno-ekonomiczne, jak Wschodnia Wielkopolska; Walka z ubóstwem energetycznym. Wsparcie dla biogazowni – w UE nie będzie możliwe składowanie niesegregowanych odpadów organicznych, ale dzięki moim poprawkom do pakietu Europejskiej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, możliwe będzie przerabianie ich na biogaz i nawozy. To zamiana uciążliwych odpadów w cenne surowce energetyczne i impuls gospodarczy dla terenów rolniczych. Naszym zadaniem jest sprawne wdrożenie i monitoring działania przyjętego prawa Europejskiej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – bez odpadów dla surowców. Dzięki temu zlikwidujemy składowiska odpadów, w tym te nielegalne – koniec trujących, toksycznych pożarów wysypisk śmieci. Koniec zasypujących nas gór plastiku i pływających po morzach wysp plastikowych odpadów. Musimy zadbać o wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Lepsze finansowanie gospodarki odpadami, zwiększenie trwałości, możliwości odzyskania surowców, możliwości taniej i łatwej naprawy przez lokalnych rzemieślników, lokalne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i ponownego użycia produktów m.in. poprzez rozszerzoną odpowiedzialność producenta za produkt w całym cyklu jego wykorzystania.

 

 

Zrealizowane 2009-2019

Zobacz więcej:

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?