CZYSTA ENERGIA DLA POLSKI – TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA OD WĘGLA DO OZE – REFORMA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU POZWOLENIAMI NA EMISJE ETS – 12,5 mld Euro na modernizację w Polsce

Unia Europejska powinna rozważnie kształtować politykę spójności, przy większej współpracy z regionami i silniejszym wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Racjonalne podejście do wyzwań klimatycznych, uwzględniające m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii np. bioźródła czy alternatywne źródła gazu, może być impulsem do rozwoju, włączającego także obszary mniej zurbanizowane. – Andrzej Grzyb, 2010

Energia – UE wspierająca polską transformację energetyczną ku racjonalnej energetyce niskowęglowej, a docelowo bez węgla, stawiającej na OZE, efektywnej, zdrowszej i tańszej, dbając o impulsy ekonomiczne i nowe miejsca pracy m.in. w obszarach po górniczych. W walce ze smogiem wsparcie UE dla rozwoju ciepłownictwa, w miejsce spalania niskiej jakości opału czy śmieci. Walcząc ze smogiem w transporcie drogowym wsparcie UE dla elektromobilności, wodoru, zaawansowanych biopaliw i biogazu.

Poseł Andrzej Grzyb kształtuje prawo UE w zakresie energii i klimatu by zapewnić zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dostosowanie do możliwości gospodarek europejskich.

 

ETS – System Handlu Emisjami w UE

W ramach prac nad polityką energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej poseł Andrzej Grzyb konsekwentnie dba by realizacja celów środowiskowych i klimatycznych łączyła się z ochroną i wzmocnieniem konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz kondycji przedsiębiorstw m.in. w Polsce, w tym polskiej chemii, przemysłu nawozowego, wapienniczego, stalowego, cementowego, materiałów ceramicznych i energetyki. Dotyczy to m.in. ETS, a więc handlu na terenie UE pozwoleniami na emisje gazów (CO2) – nieuniknionego przy działalności przemysłu. Bez możliwości emitowania gazów przemysł nie może funkcjonować. Z kolei emitowane gazy wpływają na klimat i zdrowie obywateli, stąd należy poszukiwać metod, zachęt do ograniczenia emitowania tych gazów, ale tak, by jednocześnie nie doprowadzić do likwidacji przemysłu i miejsc pracy. W 2014 roku poseł Grzyb wspierał sprzeciw wobec tzw. „backloadingu”, czyli czasowego zdjęcia z rynku pewnej ilości uprawnień do emisji CO2, co skutkować miało podniesieniem ich ceny. W 2015 roku zabiegał o racjonalny kształt powoływanej w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisji Gazami Cieplarnianymi (ETS) tzw. Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku (MSR). W 2016 roku aktywnie uczestniczy w procesie kolejnej reformy systemu ETS, zabiegając o sprawiedliwy przydział darmowych uprawnień dla przedsiębiorstw zagrożonych przeniesieniem z terenu UE (tzw. Carbon Leakage), utrzymanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych, oraz ciepłownictwa czy korzystny kształt wsparcia dla polskiego sektora energetycznego.  Między innymi dzięki jego zabiegom w ramach reformy zabezpieczone zostało ponad 12,5 mld Euro wsparcia UE dla transformacji ku czystszej energetyce w Polsce w ramach systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych ETS – w tym zwiększenie funduszu modernizacyjnego w ramach ETS  z około 2 do 2.5 mld Euro.

Dzięki jego zabiegom w ramach reformy zabezpieczone zostało ponad 12,5 mld Euro wsparcia UE dla transformacji ku czystszej energetyce w Polsce w ramach systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych ETS – w tym zwiększenie funduszu modernizacyjnego w ramach ETS  z około 2 do 2.5 mld Euro”.

 

Dlaczego Polska powinna wejść na drogę transformacji energetycznej?

Poseł Grzyb jest współautorem opracowania dotyczącego konieczności transformacji energetycznej w Polsce.

 

http://biznesalert.pl/dlaczego-polska-wejsc-droge-transformacji-energetycznej-analiza/

W analizie tej, opiera się na danych dotyczących polskiego sektora elektroenergetycznego z których wynika, że do 2025 roku konieczne jest zastąpienie mniej więcej 1/3 obecnych mocy. Postuluje tam stopniowe zastępowanie mocy konwencjonalnych opartych na węglu poprzez Odnawialne Źródła Energii (wiatr – zarówno na morzu jak i na lądzie; biogaz), a także znaczące zwiększenie roli ciepłownictwa systemowego w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Docelowo znacząco ma spaść udział węgla w wytwarzaniu energii oraz wzrosnąć znaczenie OZE.

 

Zobacz również:

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA PONAD PODZIAŁAMI

PE potwierdza porozumienia z krajami UE ws. celów w energetyce

Parlament Europejski zagłosuje ws. celów OZE i biopaliw na rok 2030

Parlament Europejski: PSL za wsparciem energii odnawialnej

O energii odnawialnej w Wielkopolsce

Polityka energetyczna UE

Euronest o gazie łupkowym

Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny

Ustawa o OZE przyjęta przez Radę Ministrów

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?