PE potwierdza porozumienia z krajami UE ws. celów w energetyce

W poniedziałek 12 listopada w Strasburgu odbyła się debata “Efektywność energetyczna – Zarządzanie unią energetyczną – Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych”. To ważne tematy dla Polski – mówił Andrzej Grzyb poseł komisji Ochrony Środowiska PE i autor m.in. sprawozdania do dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów.

W trakcie debaty poseł odniósł się w szczególności do dyrektywy dotyczącej promocji odnawialnych źródeł energii. – Co ważne w tej dyrektywie, to wsparcie nie tylko dla producentów energii, dla których jest to główne źródło działalności, ale przede wszystkim dla prosumentów, czyli konsumentów, osób, firm – szczególnie na obszarach wiejskich – które zainwestowały lub będą mogły inwestować w energię odnawialną na swoje własne potrzeby, ale też będą ją mogły magazynować i odsprzedawać. To ważne, gdyż prosumenci nie będą mogli być, jak do tej pory często, ignorowani przez legislację państw członkowskich.

Poseł podczas wystąpienia podkreślił również rolę, którą przyznano w tej regulacji lokalnym wspólnotom energetycznym. Mogą one zmienić kształt rynku energii w miejscach, które mimo tego, że są podłączone do sieci, nie mają zapewnionych stałych dostaw energii, jak również wykorzystywać źródła, które związane są z gospodarką cyrkulacyjną.

Ostatnim tematem o którym mówił poseł Grzyb były Biopaliwa – postanowiliśmy ograniczyć na rynku ilość tych biopaliw, które mogą powodować wysokie ryzyko ILUC*, ale też chcę podkreślić, że biopaliwa produkowane z rodzimych upraw nie konkurują z produkcją żywności, a jednocześnie przy tej produkcji mogą być wytworzone pasze wysokobiałkowe, a przecież importujemy to białko – z soi chociażby –z tych terenów, gdzie ten efekt ILUC również soja powoduje – mówł poseł. Według Andrzeja Grzyba biopaliwa kolejnej generacji, odpady organiczne z rolnictwa, leśnictwa to również przyszłość w tym sektorze.

*ILUC (z ang. Indirect Land Use Change) – to tzw. pośrednia zmiana użytkowania gruntów. Chodzi o przekształcanie istniejących dotąd upraw pod rośliny do produkcji biopaliw. Aby sprostać rosnącemu jednocześnie popytowi na żywność, konieczne było pozyskanie nowych terenów rolniczych. Powstają one poprzez karczowanie lasów, niszczenie torfowisk i innych cennych siedlisk w naturalny sposób magazynujących dwutlenek węgla i ograniczających jego przedostawanie się do atmosfery.

 

Parlament Europejski 13 listopada, we wtorkowym głosowaniu potwierdził porozumienia ws. celów energetycznych osiągnięte w czerwcu z krajami członkowskimi w ramach Rady UE. Zakładają one m.in 32,5-proc. wzrost efektywności energetycznej w UE do 2030 r. i udział OZE w unijnym zużyciu energii na poziomie co najmniej 32 proc.

Porozumienie dotyczące efektywności energetycznej przyjęto 434 głosami za, przy 104 przeciw i 37 wstrzymujących się. Porozumienie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjęto 495 głosami za, przy 68 przeciw i 61 wstrzymujących się.

Do 2030 r. efektywność energetyczna w UE musi poprawić się o 32,5 proc., podczas gdy udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32 proc. końcowego zużycia brutto w UE.

Zdaniem Parlamentu Europejskiego dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy naftowej i gazu, poprawi lokalną jakość powietrza i będzie chronić klimat.

Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do ustanowienia specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Państwa członkowskie będą musiały również zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby oraz magazynowania i sprzedaży nadwyżki produkcji.

Do 2030 roku co najmniej 14 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Biopaliwa pierwszej generacji (chodzi o sytuację, w której grunty, na których znajdują się łąki lub lasy, zostają przestawione na produkcję żywności, co zwiększa emisje CO2) od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej.

Po formalnym przyjęciu porozumienia przez kraje członkowskie w ramach Rady UE nowe zasady zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później.

 

Efektywność energetyczna – Zarządzanie unią energetyczną – Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Debata 12 listopada 2018 r. Strasburg – WIDEO:

Nagranie całej sesji plenarnej [PL]

Wystąpienie posła do PE Andrzeja Grzyba [PL]

 

https://twitter.com/GrzybAndrzej/status/1062027704193740802

https://twitter.com/GrzybAndrzej/status/1062030274505162752

https://twitter.com/GrzybAndrzej/status/1062033093945626625

https://twitter.com/GrzybAndrzej/status/1062037207849017347

https://twitter.com/GrzybAndrzej/status/1062045760336941056

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?