Andrzej Grzyb: Unia Europejska priorytetowo traktuje przyszłość obszarów pokopalnianych – także w Wielkopolsce.

W Parlamencie Europejskim odbyły się warsztaty i debata na temat rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w ramach polityki regionalnej, prowadzone przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ramón Luis Valcárcel Siso. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie „Jak może Unia Europejska przekształcić dawne obszary przemysłowe w miastach lub na ich obrzeżach w innowacyjne oraz przyjazne środowisku?” „Jak sprawić aby były atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących naturalne surowce, nowoczesne rozwiązania energetyczne oraz ekologiczny transport?”

 

„Przyszłość obszarów poprzemysłowych jest dużym i poważnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. W Wielkopolsce takimi terenami są np. byłe kopalnie odkrywkowe, m.in. kopalnie węgla brunatnego znajdująca się w Wielkopolsce wschodniej. Te wyzwania są bardzo poważnie traktowane w pracach nad kolejnymi ramami finansowymi 2021-2027. Nad tymi wyzwaniami dyskutowaliśmy również w ramach reformy Europejskiego Systemu Handlu Pozwoleniami na Emisje, który wchodzi na przełomie lat 2020/2021. Z satysfakcją mogę podkreślić, że udało mi się w Parlamencie Europejskim zabezpieczyć 12,5 mld na modernizację polskiego sektora energetycznego, w tym również na poprawę sytuacji w obszarach pokopalnianych.” – podsumował efekty obrad w Parlamencie Europejskim dr Andrzej Grzyb poseł do Parlamentu Europejskiego PSL.

 

STOA jest formalnym ciałem w Parlamencie Europejskim składającym się z posłów do Parlamentu Europejskiego, które zajmuje się przyszłymi wyzwaniami technologicznymi, najczęściej przekraczającymi bieżące problemy i kwestie prawne. Organizowane są fora dyskusyjne, głównie w formie warsztatów, na temat pojawiających się i istotnych tematów techniczno-naukowych o znaczeniu politycznym. Ma to pomóc w znalezieniu powiązań między polityką a nauką.

 

Konkurencja na rynku globalnym sprawiła, że wiele sektorów przemysłu na terenie UE (m.in. górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy, motoryzacyjny, tekstylny) musiało ograniczyć produkcję, którą koncerny przeniosły do Azji. Do kolejnych wyzwań należą również przemiany przemysłowe, które mają wpływ ekonomiczny na rozwój obszarów miejskich, w których przemysł odgrywa ważną rolę a jednocześnie wpływa na demografię i zatrudnienie.

 

W okresie 2021-2027 planowana jest odbudowa ważnych dla regionów obiektów przemysłowych na nowe miejsca pracy z jednoczesnym zachowaniem dziedzictwa kultury i regionu. W szczególności podkreśla się rolę i potencjał polityki spójności w finansowaniu i wdrażaniu innowacyjności na obszarach miejskich. Ma w tym pomóc budowa parków przemysłowych, które będą stymulować przedsiębiorstwa do innowacji i rozwoju. Podkreślono również wagę udziału lokalnych społeczności oraz samorządów w odnawianiu obszarów poprzemysłowych. Przede wszystkim skupiono się na jak najlepszym wykorzystaniu istniejącej ale nieużywanej infrastruktury jak dawne fabryki, kopalnie, itp.

Podkreślono, aby w nowym okresie skupić się na produkcji na rzecz ochrony środowiska, wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych jak produkcja paneli słonecznych, czy też ekologicznego transportu.

 

Przygotowali: Sylwia Jędrasiak i Borys Brzeziński

 

https://epthinktank.eu/2019/02/26/reconversion-of-industrial-areas-and-eu-regional-policy-stoa-workshop/

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?