Komisja specjalna ds. pestycydów

Podczas sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie podejmą decyzję dotyczącą powołania i składu specjalnej komisji do spraw unijnej procedury wydawania zezwoleń na pestycydy. Komisja będzie powołana na 9 miesięcy i będzie się składać z 30 członków, a na koniec działania swojego mandatu przyjmie sprawozdanie końcowe z ustaleń faktycznych i zaleceń, które potem będą musiały zostać zatwierdzone przez cały Parlament Europejski. Poseł Andrzej Grzyb jest kandydatem na członka tej specjalnej komisji z ramienia delegacji PO-PSL.

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne nad mandatem, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 8 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne nad składem komisji, Parlament Europejski, Strasburg

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?