Dzień Sołtysa – życzenia

11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa. W Wielkopolsce te niezwykłą funkcję sprawuje ponad 3 500 tysiąca osób. Czy wyobrażamy sobie wieś bez sołtysa? Rola osób sprawujących te niezwykle ważną i wpisaną w naszą tradycję funkcję, jest ogromna a ich działania mają ogromne znaczenie dla rozwoju sołectw i jednoczenia ich mieszkańców.   

 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragnę złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania. Dziękuję za zaangażowanie, umiejętność współpracy  i nawiązywania dialogu w pracy społecznej, za podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Pragnę życzyć, aby pełniona funkcja lidera wiejskiej społeczności była dla Państwa  źródłem nieustannej satysfakcji, a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował rozwojem sołectw, zapewnieniem im wielu pożytecznych inwestycji, a także pewnych sukcesów.

Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna i gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy i działalności.

 

Andrzej Grzyb

Poseł do Parlamentu Europejskiego

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?