Międzynarodowy Dzień Młodzieży: 12 sierpnia 2015

Corocznie 12 sierpnia to doskonała okazja do konferencji, dyskusji, spotkań z decydentami oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Ich wspólnym celem jest identyfikacja, uświadomienie i nagłośnienie problemów, przed którymi stoi młodzież na całym świecie. Obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży (MDM) odbywają się co roku pod innym hasłem. Tematem tegorocznych obchodów jest zaangażowanie obywatelskie młodzieży.

Zaangażowanie obywatelskie młodzieży (Youth Civic Engagement) jest głównym celem szerokiego planu ONZ w całym systemie działań na rzecz młodzieży (Youth-swap). Ma on na celu promowanie skutecznego zaangażowania obywatelskiego młodzieży na wszystkich poziomach. Od niedawna tematowi temu poświęca się coraz większą uwagę zarówno w programowaniu jak i polityce stosowanej przez rządy, podmioty ONZ, organizacje regionalne i wielostronne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, młodzież i naukowców.

Zaangażowanie i udział młodzieży w życiu społecznym są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju człowieka. Jednak często możliwości zaangażowania młodzieży w życie politycznie, ekonomicznie i społecznie są niskie lub nie istnieją. Dlatego konieczne są dalsze wysiłki w celu podniesienia świadomości na temat jego znaczenia, oraz korzyści dla jednostki, dla społeczeństwa, w tym zrównoważonego rozwoju, a także odporności i dobrego samopoczucia.

Kampania poświęcona Międzynarodowemu Dniu Młodzieży 2015 ma na celu promowanie zaangażowania obywatelskiego i uczestnictwa młodzieży w polityce i życiu publicznym, tak aby młodzi ludzie mogli mieć uprawnienia i pełny wkład do społeczeństwa, rozwoju oraz pokoju na świecie. Możesz być częścią tych starań! Dowiedz się więcej o kampanii tutaj: #YouthDay

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?