Europosłowie apelują o unijny mechanizm stałej obserwacji poszanowania wolności religii

„Wolność wyznania to podstawowa wolność, to prawo człowieka. Unia Europejska, w zgodzie z wartościami leżącymi u jej fundamentów oraz zapisami traktatowymi od dawna i zdecydowanie angażuje się w obronę wolności religijnej – wyrazem tego, jest chociażby dzisiejsze spotkanie” – powiedział poseł Andrzej Grzyb podczas zorganizowanego w Parlamencie Europejskim seminarium nt. sytuacji prześladowanych mniejszości, w szczególności chrześcijan.

Europoseł PSL zaapelował między innymi o wypracowanie formuły stałego monitoringu poszanowania wolności religii na świecie – w tym szczególnie najbardziej prześladowanych chrześcijan.

„W PE stale monitorujemy sytuację chrześcijan na świecie. Jako koordynator w Komisji Praw Człowieka w imieniu Grupy EPL konsekwentnie inicjuję poświęcone temu wysłuchania publiczne” – powiedział. „Religia i prześladowania religijne mogą stanowić jeden z największych problemów XXI wieku i jedną z największych przyczyn międzynarodowych i wewnętrznych konfliktów  lub sposobów na jego wywołanie. Dlatego promowanie swobody wyznania i tolerancji zgodnie z wartościami UE może być w bardzo dobrze pojętym interesie wspólnoty międzynarodowej, w tym UE” – podkreślił.

Andrzej Grzyb przypomniał, że co miesiąc, na świecie ginie ponad 300 chrześcijan, a prawie 800 pada ofiarami przemocy. Również, co miesiąc ponad 200 kościołów jest niszczonych od Korei Północnej po Bliski Wschód i Afrykę.

W tym kontekście wezwał do wzmocnienia mandatu powołanego przez UE w 2016 Specjalnego Wysłannika ds. promocji wolności religijnej poza UE (obecnie funkcję te sprawuje Jan Figiel) a także do uznania zbrodni ISIS wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych za ludobójstwo.

„Z dumą mogę stwierdzić, że Parlament Europejski, już w lutym 2016 r. uznał zbrodnie ISIS wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych za ludobójstwo, będąc jedną z pierwszych instytucji na świecie,  które dziś podzielają to stanowisko. Apelujemy do Wysokiej Przedstawiciel o wyrażanie tego stanowiska w jej działaniach międzynarodowych” – podkreślił poseł Andrzej Grzyb. „Uznanie za ludobójstwo pociąga za sobą konkretne konsekwencje prawne. Ofiary, ich bliscy, jak i szerzej sytuacja w regionie, poza powstrzymaniem przemocy, dla odbudowy i potrzebnego dla przyszłości pojednania, wymaga sprawiedliwego osądzenia i ukarania winnych. Potrzebuje tego cała społeczność międzynarodowa – podobnie do sytuacji po II Wojnie Światowej” – podkreślił.

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88618/freedom-of-religion-or-belief-is-a-litmus-test-for-all-human-rights

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?