Co dalej z ograniczeniem niektórych emisji ze średnich ośrodków spalania?

Prezentacja sprawozdania posła Andrzeja Grzyba w sprawie ograniczenia niektórych emisji ze średnich ośrodków spalania (MCP – Medium Combustion Plants) odbyła się w czasie wtorkowego posiedzenia komisji środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności (ENVI). W Europie tego typu obiekty są nie tylko jednym ze źródeł energii, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza. Parlament Europejski pracuje nad poprawą jakości powietrza i jednoczesnym zachowaniu przejrzystości prawnej.

W Europie znajduje się około 150 tysięcy średnich obiektów spalania energetycznego, czyli instalacji o nominalnej mocy cieplnej od 1 do 50 MW. Są one używane do wielu różnych zastosowań (w tym energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz zapewniania ciepła/pary dla procesów przemysłowych, itp.). Są one również istotnym źródłem emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu, które są przyczyną wielu chorób w tym układu oddechowego, krążenia czy nowotworów.

Projekt sprawozdania ma na celu zachowanie ambitnych celów dyrektywy – czyli znaczącą poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, a jednocześnie uniknięcie podwójnej regulacji i nadmiernych obciążeń administracyjnych, szczególnie że dotyczy to głównie małych i średnich przedsiębiorstw, oraz spółek komunalnych.

Projekt zebrał mieszane komentarze ze strony kontrsprawozdawców z innych grup politycznych. Reprezentanci grup Socjalistów (Włoch Massimo Paolucci), Liberałów (Holender Jan Huitema) czy Zielonych (Francuzka Michele Rivasi) wskazywali na zbyt daleko idące wyłączenia i rozluźnienie norm emisji. Natomiast występująca w imieniu grupy Konserwatystów i reformatorów posłanka Jadwiga Wiśniewska (PiS) z zadowoleniem przyjęła podejście biorące pod uwagę zarówno wpływ prawa na środowisko jak i efektywność kosztową proponowanych rozwiązań.

Termin składania poprawek do raportu upływa 5 marca, głosowanie w Komisji Środowiska przewidziane jest na kwiecień lub maj. Później nastąpią negocjacje z Radą które prawdopodobnie uda się zakończyć w pierwszej połowie roku. Finalne głosowanie na sesji plenarnej przewidziane jest na wrzesień lub październik.

[vc_button title=”NAGRANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI” target=”_self” color=”btn-primary” icon=”wpb_video” size=”btn-large” href=”http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20150224-0900-COMMITTEE-ENVI “]

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?