Prześladowanie chrześcijan tematem listopadowej debaty plenarnej

Wolność wyznania to podstawowe prawo człowieka, a w dzisiejszych czasach co miesiąc ginie ponad 300 chrześcijan, prawie 800 to ofiary przemocy, a ponad 200 kościołów zostaje niszczonych. To w skali całego świata od Korei Północnej aż po Afrykę – podkreślił  czasie debaty plenarnej Andrzej Grzyb. Poseł aktywnie działa w pracach grupy EPP ds. dialogu międzyreligijnego. Tematem prześladowań chrześcijan zajmuje się od wielu lat.

 

Zbrodnie ISIS wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych za ludobójstwo PE uznał już w lutym 2016 roku. Był jedną z pierwszych instytucji na świecie, obok Amerykańskiego Kongresu, która taki dokument przyjęła. – Apeluję do Wysokiej Przedstawiciel o wyrażanie tego stanowiska w jej działaniach międzynarodowych. Uznanie za ludobójstwo, pociąga za sobą konsekwencje prawne. Ofiary, ich bliscy, a szerzej sytuacja w regionie, potrzebuje tego osądzenia i ukarania winnych. Potrzebuje tego cała społeczność międzynarodowa – mówił w trakcie obrad Andrzej Grzyb.

 

W 2013 roku Rada przyjęła wytyczne dotyczące promocji i ochrony wolności religii. Pracował nad nimi także Parlament Europejski. Stanowią one doskonałą podstawę do działań, ale jak dodał wielkopolski deputowany, muszą być wdrażane znacznie sprawniej niż dotychczas. – Chcę podkreślić ważny fakt ustanowienia Specjalnego Wysłannika ds. promocji wolności religijnej poza UE w ślad za rezolucją PE z lutego 2016. Jednak wysłannik, którym jest Jan Figiel, który wykonuje niezwykłą pracę, wymaga wzmocnienia swojego mandatu. Wydaje mi się, że jest to w szczególności ważne jeżeli chodzi o integrację na wysokim szczeblu z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

 

Parlament Europejski stale monitoruje sprawę chrześcijan na świecie. W przyszłym tygodniu Podkomisja Spraw Człowieka organizuje specjalne wysłuchanie dotyczące prześladowań religijnych w szczególności chrześcijan.

Debata odbyła się 13.11.2017

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1510601201392

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?