Pierwsze posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia po wyborach prezydenckich

Pierwsze posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia po wygranej Igora Dodona będzie poświęcone Umowie Stowarzyszeniowej, wsparciu finansowemu, ale też wprowadzanym w tym kraju reformom, które mają go przybliżyć do europejskich standardów w większości dziedzin życia społecznego. Uczestnikiem posiedzenia będzie Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPP ds. praw człowieka, których przestrzeganie przez władze Mołdawii także będzie omawiane w czasie spotkania.

 

4 posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia odbędzie się w poniedziałek 22 maja w Kiszyniowie. Będzie to pierwsze spotkanie po ubiegłorocznych, listopadowych wyborach prezydenckich, które wygrał popierany przez Rosję socjalista Igor Dodon. W posiedzeniu udział weźmie koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. praw człowieka, poseł Andrzej Grzyb. Delegacja PE wraz z partnerami z parlamentu Mołdawskiego omówi takie tematy jak m.in.: sytuacja wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej (AA) wraz z zapisami o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), pomoc makro-finansowa dla Mołdawii, postępy reform w takich obszarach jak: sądownictwo, walka z korupcją, poszanowanie praw człowieka i praw podstawowych w tym szczególnie wolności mediów, reforma ordynacji wyborczej i administracji publicznej oraz bieżąca sytuacje sektora bankowego.

 

 

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?