Unia Wspólnego Bezpieczeństwa.

Wzmocnienie granic zewnętrznych UE i likwidacja nielegalnej migracji. Wzmocnienie potencjału obronnego UE, w tym efektowniejsze wspólne Europejskie inwestycje w badania i przemysł obronny włączające potencjał Polski w tym zakłady i infrastrukturę w Wielkopolsce; Wdrożenie wytycznych PE nad którymi pracowałem dla wzmocnienia współpracy antyterrorystycznej w UE. Wsparcie UE wzmacniające służby reagowania kryzysowego, ratujące przed klęskami żywiołowymi i katastrofami – w Wielkopolsce, jak i w całym kraju, ważnym elementem są tu Ochotnicze Straże Pożarne – dziś, gdy zmiany klimatyczne przyczyniają się do różnych gwałtownych katastrof pogodowych, gdy rośnie liczba i rozmiary pożarów, musimy zagwarantować wsparcie UE dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce, w tym sprzęt poprawiający bezpieczeństwo i pozwalający nieść skuteczny ratunek.

 

Zobacz więcej:

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?