BEZPIECZEŃSTWO – ZWALCZANIE TERRORYZMU, ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI OBRONNYCH UE WŁĄCZAJĄCE POLSKI POTENCJAŁ, #FAKENEWS STOP – PRZECIW MANIPULACJI W INTERNECIE

Kadencja Parlamentu Europejskiego 2014-2019 w działalności posła Andrzeja Grzyba to wyzwania związane z bezpieczeństwem obywateli UE, w tym bezpieczeństwo Polski – priorytetowe obszary jak: zwalczanie terroryzmu, wzmocnienie Europejskich zdolności obronnych w obliczu regionalnych i globalnych wyzwań czy w kontekście podważania dotychczasowych sojuszy przez światowych partnerów, stawianie czoła wrogiej państwom UE propagandzie i manipulacjom #fakenews w Internecie.

 

Poseł działał w Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/terr/home.html powołanej przez PE dla zbadania przyczyn niewystarczającej efektywności służb odpowiedzialnych w UE za ochronę m.in. przed terroryzmem i przyjęcia rekomendacji dla poprawy ich skuteczności. W ostatecznym stanowisku PE znalazło się wiele poprawek składanych przez posła.

 

 

Poseł pracował także nad rozporządzeniem powołującym Europejski program rozwoju przemysłu obronnego.  Obecnie już wdrażany fundusz 500 mln Euro na lata 2019-2020, jest także poligonem testowym i źródłem wielu zapisów dla znacznie większego pełnego już Europejskiego Funduszu Obronnego w Wieloletnich Ramach Finansowych po 2020, który uzgodniono miedzy PE i Rade w lutym 2019r. Dzięki poprawkom i negocjacjom posła Grzyba m.in. znalazły się tu zapisy zwiększające liczbę Państw UE, z których muszą pochodzić partnerzy ubiegający się wspólnie o wsparcie finansowe na projekty, wychodząc poza początkowo wymagane 2 państwa, co mogłoby ograniczyć działania do współpracy Niemiecko Francuskiej. Te zapisy, w połączeniu z zapisami o części środków zarezerwowanych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwiększają szanse na udział polskich przedsiębiorstw i polskiego przemysłu zbrojeniowego w Funduszach UE;

 

Wiele poprawek posła Grzyba dotyczących zwalczania fakenews, wrogiej propagandzie wojnie informacyjnej czy radykalizacji za pośrednictwem Internetu, znalazło poparcie w przyjętym w listopadzie 2016r przez PE stanowisku w sprawieunijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich”.

 

Poseł Grzyb uczestniczył również aktywnie w projektach w ramach współpracy transatlantyckiej, dedykowanych zagrożeniom informacyjnym i zabezpieczeniu wyborów w państwach UE przed zewnętrznymi interwencjami.

 

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji, EED, do powstania której przyczynił się poseł Grzyb, i w Zarządzie której reprezentuje PE, w 2018r. uruchomiła Fundusz Twórczy dla Rosyjskojęzycznych Niezależnych Mediów koncentrujący się na rzetelnej informacji i przeciwdziałaniu dezinformacji (Content Fund for Russian Language Media). Jest to wdrożenie w życie rekomendacji opracowanego w 2015 na zlecenie Holandii raportu „Przywracanie Pluralizmu i Równowagi w Rosyjskojęzycznych Mediach” https://www.democracyendowment.eu/news/russian-language-media-report/

 

Poseł Grzyb bierze udział w konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu dezinformacji, fakenews i manipulacji. W listopadzie 2018 otwierał wykładem i brał udział w panelu konferencję zorganizowaną prze przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce: Demokracja w epoce post-prawdy. Czy grozi nam cyfrowa dyktatura?”.

 

 

 

Zobacz również:

Zjednoczeni przeciwko karze śmierci na Białorusi – debata w Parlamencie Europejskim

EPP obraduje w Toledo. Terroryzm wyzwanie dla nas wszystkich.

Otwarcie sesji plenarnej: Minuta ciszy ku czci ofiar terroryzmu z Manchesteru, Bagdadu, Kabulu i Egiptu

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?