UE W POLSCE – POLSKA W UE

Wyjazdy studyjne i staże

Poseł Grzyb angażuje się w popularyzowanie wiedzy o UE m.in. poprzez organizowane przez niego wyjazdy studyjne. Od 2009 roku Parlament Europejski odwiedziło ponad 4000 osób przede wszystkim z Wielkopolski. Na zaproszenie Posła A. Grzyba do Brukseli przybywają dorośli laureaci konkursów sportowych, turniejów sołectw, dawcy krwi i szpiku kostnego, członkowie organizacji społecznych, a także młodzież – laureaci olimpiad, konkursów, zdolni uczniowie, stypendyści, laureaci plebiscytów organizowanych przez lokalne i regionalne media. W ramach prowadzonego przez posła programu stażowego, staże w PE odbyło blisko 100 osób. Byli to głównie studenci, doktoranci i doktorzy z Wielkopolski, ale i innych regionów Polski, a także z kilku innych krajów, w tym m.in. krajów Partnerstwa Wschodniego.

Patronaty

AGPod patronatem Posła A. Grzyba odbywają się coroczne seminaria studentów po- święcone Wspólnej Polityce Rolnej. Poseł Grzyb obejmuje patronaty nad licznymi konkursami nt. wiedzy o Unii Europejskiej oraz innymi inicjatywami kulturalnymi i sportowymi, a także jubileuszami organizacji pozarządowych. Poseł Grzyb wspiera m.in. poprzez ufundowanie pucharów czy nagród takie inicjatywy jak: zawody sportowe, konkursy, festyny rodzinne, spotkania seniorów czy innych organizacji społecznych jak Regionalne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Polskiego Związku Niewidomych, Kluby Seniorek, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Zespoły Sportowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

Konferencje

Poseł Grzyb uczestniczył w debatach nt. ochrony środowiska, polityki rolnej oraz był organizatorem cyklu konferencji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE np.: • Udział w konferencji naukowej pt.: „Komunikacja polityczna w Internecie” WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego (11.04.2014r.) • Udział w ,,Eurodebacie” zorganizowanej w ramach obchodów Czempińskiego Dnia Europy – 10. rocznicy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i 25. rocznicy wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku – Święta Wolności, Czempiń (10.05.2014r.) • Udział w debacie pt.: ,,Polska- dziesięć lat w Unii Europejskiej” zorganizowanej przez młodzież Zespołu Szkół w Wielowsi (12.05.2014r.) • Referat podczas Konferencji Popularno – Naukowych nt. 10-lecia akcesji Polski do UE: Grodzisk Wlkp., Czempiń, Czarnków, Koło (maj 2014r.) • Wystąpienie nt. „Unia Europejska, a Partnerstwo Wschodnie” podczas Seminarium „Mołdawia w Europie”, Kalisz (08.08.2014r.) • Referat podczas II Konferencji Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja, Boszkowo (09.09.2014r.) • Referat pn. ,,Gospodarka w obiegu zamkniętym. Projekt KE w kierunku Europy bezodpadowej” podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska w Poznaniu (13.10.2014r.) • Udział w debacie pt.: „Polska w Unii Europejskiej” w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu (12.12.2014r.) • Prelekcja pt.: „Polityka regionalna na tle Unii Europejskiej – wybrane aspekty na przykładzie Wielkopolski”, PWSZ Kalisz (05.01.2015r.) • Udział w debacie pn. „JOW-y – wady i zalety”, Ostrów Wlkp. (07.08.2015r.) • Udział w Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie – „Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata”, „Jakie reformy musi przeprowadzić Ukraina na drodze do członkostwa w UE?, Sopot (30.09.2015r.) • Udział w debacie pn. „Gospodarka cyrkularna – szanse i zagrożenia dla Polski i Europy”, Warszawa (04.11.2015r.) • Udział w konferencji pn. „System gospodarowania opakowaniami – konieczne zmiany”, Warszawa (19.11.2015r.) • Udział w konferencji otwierającej obchody 120-lecia izb rolniczych, Siemianice (11.01.2016r.) • Udział w debacie: Imigranci i uchodźcy w Polsce i Europie. Szansa czy zagrożenie?” WNPID UAM w Poznaniu (05.05.2016r.) • Referat pn. „Polityka regionalna na tle UE” podczas konferencji dot. „Roli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Rozwoju Lokalnym”, Tłokinia Kościelna k. Kalisza (05.10.2016r.) • Udział w seminarium: „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym” podczas XX Mię- dzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu (11.10.2016r.) • Udział w Forum Prezydentów: „Jak przyspieszyć poprawę jakości powietrza w polskich miastach?”, Poznań (11.10.2016r.) • Panelista podczas konferencji naukowej pn.: „Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw” Poznań (21.10.2016r.)

InicjatywyFEW_logo

Forum Europejskie Wielkopolski – sześć edycji ponadpartyjnych spotkań ekspertów, decydentów i polityków ze studentami wielkopolskich uczelni, służących dyskusji nt. funkcjonowania Unii Europejskiej oraz miejsca Wielkopolski w Europie www.few.org.p

Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania pn. „Przyszłość LGD w europejskiej perspektywie finansowej 2014-2020 – szanse i wyzwania”, Poznań (21.09.2013r.)

Visitors group Andrzej GRZYB

Wyjazd studyjny do Brukseli 1-5 maja 2016 r. dla Wielkopolan wyróżniających się w pracy na rzecz lokalnych społeczności

DSC_0936-1000x500

Konferencja „Z myślą o Dolnym Śląsku – fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020”, Ruda Sułowska (17.09.2015r.)

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski pt.: „Polskie Rolnictwo i obszary wiejskie w warunkach przemian i ewolucji WPR”, Doruchów (26.10.2013r.)

statuetki_dozynki

Statuetki dla laureatów konkursu „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy” wręczane przez posła Andrzeja Grzyba podczas dożynek – edycja 2013-2014

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski pt.: „Polskie Rolnictwo i obszary wiejskie w warunkach przemian i ewolucji WPR”, Doruchów (26.10.2013r.)

Konferencja dotycząca nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020r., Ostrzeszów (24.07.2015r.)

ZSB5

Debata pt.: „Polska w Unii Europejskiej” w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu (12 grudnia 2014 r.).

Coroczne spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – prelekcje nt. „Sukces pisany szminką. Fundusze unijne efektywnym wsparciem kobiecych biznesów”, „Wielkopolskie kobiety – aktywność zawodowa, a tradycyjna rola kobiet we współczesnym świecie”.

Już blisko 100 osób zdobyło doświadczenie w instytucjach UE w ramach staży w biurach Posła w PE w Brukseli i Strasburgu.

IMG_1404

Poseł Andrzej Grzyb osobiście opowiada uczestnikom wyjazdu studyjnego do Brukseli o pracy w Parlamencie Europejskim – wyjazd młodzieży – laureatów konkursów objętych patronatem (26-30 maja 2016 r.).

LGD – Lokalne Grupy Działania – rozwój lokalny kierowany przez społeczność

21 września 2013r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania pn. „Przyszłość LGD w europejskiej perspektywie finansowej 2014-2020 – szanse i wyzwania”, którego organizatorem był poseł do PE Andrzej Grzyb. Forum zgromadziło przedstawicieli LGD z całej Wielkopolski oraz samorządowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką LGD. 9 kwietnia 2014r. odbyło się II Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania w Brukseli – 23 LGD przyjechały na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba do PE. Uczestnicy Forum rozmawiali przede wszystkim o rozwiązaniach przyjmowanych dla Lokalnych Grup Działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na różnych szczeblach – od wojewódzkiego po europejski.

Wydarzenia zainicjowane w PE

W PE Poseł stara się przybliżyć polską kulturę i tradycję. W czasie Prezydencji Polski zorganizował wystawę i wydarzenie otwierające „Wesele Kaliskie” promują- ce Wielkopolskę, które odwiedziło w PE ponad 1000 osób. 4 Czerwca 2014 roku, we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, poseł do PE Andrzej Grzyb zorganizował wydarzenie upamiętniające 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce po II Wojnie Światowej pod tytułem „SMAK WOLNOŚCI – POLSKIE TRUSKAWKI W PE”. Uczestnicy ze wszystkich krajów UE mogli skosztować smaku polskiej wolności w postaci czerwonej Kaszubskiej Maleny zanurzonej w białej czekoladzie.

©2019 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprojektował nlfant.eu

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?