Międzynarodowa Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej

Nie zgadzasz się na dyskryminację i łamanie praw człowieka? Niepokoi Cię nasilająca się fala mowy nienawiści? Chcesz coś z tym zrobić, działać na rzecz demokracji i zmieniać swoje otoczenie, Polskę lub świat?

 

Fundacja Humanity in Action Polska zaprasza zainteresowanych/ne studentów/ki i absolwentów/ki do udziału w Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator idei”(Humanity in Action Fellowship 2017). Tegoroczne edycje programu odbędą się w dniach 26 maja – 25 czerwca 2017 r. w Warszawie i Berlinie oraz od 5 do 30 lipca 2017 r. w Atlancie.

 

Grafika nr 2

 

Międzynarodowe programy organizowane przez Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w odniesieniu do politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań w danym kraju. Prawa człowieka oraz prawa obywatelskie są rozpatrywane ze współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. Jednocześnie podczas warsztatów i treningów uczestnicy/czki programów zdobywają praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań zapobiegających dyskryminacji. Każda edycja programu jest niepowtarzalna.

Dla kogo?

  • osób interesujących się prawami człowieka, demokracją oraz aktywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowy nienawiści,
  • aktywistów/ek chcących realizować swoje projekty społeczne,
  • zainteresowanych pracą w sektorze pozarządowym oraz instytucjach międzynarodowych (HIA oferuje swoim absolwentom/absolwentkom specjalne programy stażowe, in. w  Kongresie Stanów Zjednoczonychoraz Parlamencie Europejskim),
  • studentów i studentek wszystkich kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich,
  • absolwentów i absolwentek , którzy/które ukończyli/ukończyły studia nie wcześniej niż w 2015 roku,
  • osób o bardzo dobrej znajomości j. angielskiego (to język roboczy programu ).

Uwaga! Limit wieku: 28 lat.

Gdzie i kiedy?

Odrębne programy odbywają się w dniach 26 maja – 25 czerwca 2017 r. w Warszawie i Berlinie (oba programy kończy wspólna międzynarodowa konferencja HIA w Berlinie w dniach 22-25 czerwca) oraz od 5 do 30 lipca 2017 r. w Atlancie.

Na zgłoszenia czekamy do 29 stycznia 2017 r.!

Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej to program, podczas którego uczestnicy i uczestniczki pogłębiają swoją wiedzę na temat mierzenia się przez polskie państwo i społeczeństwo z wyzwaniami praw człowieka, transformacji systemowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i umacniania demokracji.

Uczestnicy i uczestniczki biorą aktywny udział w warsztatach, dyskusjach i codziennych prezentacjach. Każdy program podzielony jest na dwie części – pierwsza skupia się na przekazaniu uczestnikom/uczestniczkom niezbędnej wiedzy podczas spotkań i dyskusji z naukowcami i politykami obu płciJ, doświadczonymi aktywistami/kami, działaczami/kami NGO, dziennikarzami/kami i pracownikami/czkami administracji publicznej. Następnie podczas warsztatów rozwijają oni/one praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań, które pomogą zapobiegać dyskryminacji.

Dzięki temu modelowi nasi uczestnicy/uczestniczki rozwijają szereg umiejętności pomocnych w przyszłej karierze zawodowej i działalności społecznej. Pod okiem specjalistów/specjalistek i ekspertów/ekspertek z danych dziedzin pracują w międzynarodowych zespołach i na konkretnych przykładach, szukając sposobów na twórcze przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka.

 

Warszawski program „Inkubator idei”, organizowany po raz dwunasty, będzie odnosił się do aktualnych i najważniejszych problemów społecznych, z którymi boryka się Polska. Poruszymy kwestie m.in. kryzysu migracyjnego, wzrostu populizmu zagrażającego prawom człowieka i demokracji, trendów wzmacniających ksenofobię, praw kobiet, mniejszości romskiej oraz innych marginalizowanych grup, czy też temat aktywizmu miejskiego i innowacji społecznych. W praktycznej części programu uczestnicy/czki poznają narzędzia do budowania kampanii społecznych, które będą mogli przetestować pracując w międzynarodowych zespołach.

Berlinie tematy spotkań obejmą przede wszystkim problematykę sytuacji i integracji uchodźców oraz wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz tożsamości zróżnicowanego niemieckiego społeczeństwa. Podczas programu amerykańskiego w Atlancie uczestnicy będą w szczególności rozważać kwestie rasy i rasizmu, nurtu „restorative justice”, praw obywatelskich, relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa oraz problematykę imigracji.

Każda z osób uczestniczących w ciągu roku po zakończeniu programu realizuje swój „Action Project”, czyli opracowany przez siebie i osobiście wdrożony autorski projekt społeczny. Absolwenci/tki Akademii mogą także brać udział w prestiżowych programach stażowych Humanity in Action, organizowanych np. w Parlamencie Europejskim i  Kongresie Stanów Zjednoczonych, a także korzystać z członkostwa w Humanity in Action Senior Fellows Network, globalnej sieci liderów i liderek.

Programy Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto organizator pokrywa koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na konferencję w Berlinie i większą część kosztów wyżywienia.

Aplikuj już teraz i dołącz do sieci aktywistów działających na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego!
Więcej informacji?

http://www.humanityinaction.org/apply
http://uprzedzuprzedzenia.org/akademia-praw-czlowieka-i-aktywnosci-obywatelskiej/

Email: poland@humanityinaction.org

Zachęcamy do polubienia strony www.facebook.com/HIAPolska w celu otrzymania najnowszych powiadomień o rekrutacji do programów HIA.

Głównym celem Fundacji Humanity in Action Polska jest wspieranie młodych ludzi w doskonaleniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie praw człowieka i mniejszości oraz aktywizmu, jak również inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz osób i grup dotkniętych dyskryminacją, rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem oraz marginalizacją społeczno-ekonomiczną. Fundacja Humanity in Action Polska należy do transatlantyckiej sieci organizacji Humanity in Action działających w Bośni i Hercegowinie, Danii, Francji, Holandii, Niemczech i USA, której sieć liczy obecnie ponad 1600 osób na całym świecie i stale się powiększa. Za swoją działalność Fundacja Humanity in Action Polska była wielokrotnie nagradzana. W 2015 roku otrzymała prestiżową międzynarodową Nagrodę Międzykulturową (Intercultural Achievement Award) . W ramach konkursu S3KTOR miasta stołecznego Warszawy w czerwcu 2016 r., Fundacja otrzymała nagrodę za najlepszą inicjatywę pozarządową w kategorii Edukacja i specjalną nagrodę mieszkańców Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?