5. rocznica Stowarzyszenia Porozumienie Wschód – Zachód

12 września 2015 r. we Wrocławiu, w Domu Przyjaźni Narodów przy ul. Jarnołtowskiej 5. miała miejsce uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru, połączona z obchodami 5. rocznicy założenia Stowarzyszenia Porozumienie Wschód – Zachód.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym we Wrocławiu – Jerzmanowie, której przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski. Po Mszy św. na placu przy Domu Przyjaźni Narodów odbyło się wręczenie sztandaru i uhonorowanie fundatorów oraz festyn jubileuszowy. Jednym z darczyńców, na ten szczytny cel, był Andrzej Grzyb poseł do Parlamentu Europejskiego, w którego imieniu gwóździa do drzewca sztandaru wbił asystent Dorian Zięba. Wręczył on również na ręce Prezesa Stowarzyszenia list gratulacyjny za trud pracy oraz wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, życząc kolejnych sukcesów.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” jest organizacją pozarządową działającą non-profit, apolityczną, założoną w 2010 roku na Dolnym Śląsku – z inicjatywy grupy młodych ludzi w Oławie i we Wrocławiu. Działania organizacji rozprzestrzeniły się również na inne regiony Polski i poza granice kraju. W 2015 roku Stowarzyszenie obchodzi 5-lecie swojej działalności. Misją organizacji jest budowanie wzajemnego porozumienia, dialogu i solidarności między narodami żyjącymi na Wschodzie i Zachodzie Europy i świata – w kręgu kultury łacińskiej i bizantyjskiej.

Jak mówi Błażej Zając, Prezes Stowarzyszenia Porozumienie Wschód – Zachód, –Naszym celem jest porozumienie między zwykłymi ludźmi i całymi narodami, zbudowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Dialog oparty na zrozumieniu i poszanowaniu dla odrębności oraz tożsamości narodowej i kulturowej każdego z nasDążymy do trwałego pojednania Polaków w szczególności z sąsiednimi narodami: ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i litewskim, a także ze wszystkimi narodami państw obszaru postsowieckiego, z którymi podzieliły nas minione karty historii. –

Stowarzyszenie organizuje w Polsce i za granicą liczne przedsięwzięcia międzynarodowe, takie jak: wymiany młodzieży, obozy wolontariackie, krótko- i długoterminowy wolontariat, wydarzenia kulturalne, koncerty, prezentacje kultur, wizyty studyjne, wyjazdy edukacyjne i szkoleniowe, staże, „Dni Młodzieży Europy Środkowej i Wschodniej”, spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria, prelekcje, regularne spotkania klubów zainteresowań, spotkania międzypokoleniowe itd. Obecnie w Domu Przyjaźni mieszka około 20 osób różnych narodowości, które przebywają w Polsce na wolontariacie.

Więcej informacji na temat organizacji:

http://www.pwz.org.pl/

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?