Norwegia członkiem EED. Wybrano nowe władze Rady Zarządzającej.

Po raz drugi w tym roku spotkała się Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). Rada Zarządzająca EED spotyka się 2 razy w roku sprawując funkcje nadzorcze i podejmując najważniejsze decyzje co do działania Fundacji. W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele stron założycielskich Fundacji: 28 Krajów Członkowskich UE, Szwajcarii, instytucji UE oraz eksperci i przedstawiciel NGOs działających w obszarze ochrony Praw Człowieka i promocji Demokracji. PE w EED reprezentuje 9 posłów w tym jeden z Polski poseł Andrzej Grzyb.

Powitano wsparcie Norwegii dla EED, która dołączyła do członków Fundacji i została włączona do Rady Zarządzającej. Ponadto wybrano członków władz, których kadencja dobiegła końca, do Rady Zarządzającej:
– 3 przedstawicieli sektora NGOs i ekspertów: Sandrę Breka, Pavol Demes, Lisbeth Pilegaard
– na przewodniczącego Rady Zarządzającej EED ponownie wybrano posła do PE, przewodniczącego komisji do spraw zagranicznych PE, Elmara Broka
– Przewodnictwo Komitetu Wykonawczego EED powierzono ponownie posłowi do PE Alexandrowi Graf Lambsdorff
– nominację wszystkich Krajów Członkowskich do Komitetu Wykonawczego otrzymali Juan Jose Escobar Stemmann Konsul Generalny Hiszpanii w Jerozolimie i Maria Ligor Ambasador Rumunii w Ottawie.
Rada dokonała również podsumowania dotychczasowej działalności i podjęła decyzje kierunkowe co do kolejnych działań.

EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji UE z 2011 r., wykorzystująca doświadczenia prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej Solidarności. Fundusz ma za zadanie reagować szybciej i bardziej elastycznie niż klasyczne instrumenty, wspierając również organizacje, które dotychczas nie mogły skorzystać z pomocy UE. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających „na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami zwiększa dopasowanie i efektywność oferowanej pomocy.

Od rozpoczęcia działalności w 2013 r. Fundacja wsparła już 222 inicjatyw we wszystkich krajach sąsiedzkich UE od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt, przekazując ponad 6,1 mln euro wsparcia dla 94 inicjatyw w krajach Sąsiedztwa Południowego i ponad 6 mln euro dla 123 inicjatyw w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Ponadto od rozszerzenia mandatu geograficznego rok temu Fundacja wsparł 5 inicjatyw spoza obszaru Polityki Sąsiedztwa UE na kwotę 650 tyś. Euro. W lipcu Komisja Europejska przyznała 12 milionów euro na kolejny okres budżetowy, podwajając dotychczasowy wkład. Do końca 2015 roku strony założycielskie EED tj. UE, kraje członkowskie i kraje z poza UE, przekażą blisko 25 mln euro na dalsze działania Fundacji.

W lipcu tego roku PE przyjął sprawozdanie autorstwa posła do PE Andrzeja Grzyba, pozytywnie oceniając dotychczasową działalność EED i wzywając m.in. do zapewnienia stabilnego i długofalowego finasowania.

Zobacz wcześniejsze wpisy o EED:

https://andrzejgrzyb.eu/europejski-fundusz-na-rzecz-demokracji-komisja-pe-pozytywnie-ocenila-2-lata-dzialalnosci-flagowej-polskiej-inicjatywy/

https://andrzejgrzyb.eu/europejski-fundusz-na-rzecz-demokracji-sprawozdanie-andrzeja-grzyba/

Środa, 9 grudnia, Bruksela

Andrzej GRZYB

BRU: +32 (0)2 2845185 – STR: +33 (0)3 88 175185

https://democracyendowment.eu/

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?