Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji: Komisja PE pozytywnie oceniła 2 lata działalności flagowej polskiej inicjatywy

Komisja Spraw Zagranicznych PE (AFET), pozytywnie oceniła 2 lata działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). Sprawozdanie przygotował poseł  Andrzej Grzyb (PSL). Wnioski zaprezentowane w czasie wtorkowego posiedzenia spotkały się z uznaniem reprezentantów krajów członkowskich, którzy w zdecydowanej większości poparli dotychczasowe inicjatywy Funduszu wyrastającego na doświadczeniach polskiej demokracji.

Kiedy EED ruszało miało wśród deputowanych wielu sceptyków. Wystarczyły 24 miesiące intensywnej pracy Funduszu na rzecz Demokracji by ten zyskał nie tylko akceptację dotychczasowych działań, ale i poparcie przyszłych inicjatyw. Także wśród tych, którzy wcześniej byli nastawieni negatywnie do pomysłu jego utworzenia.

– Pozytywnie zaskoczył konsensus do jakiego udało mi się przekonać praktycznie wszystkie grupy polityczne, co do oceny dotychczasowej działalności EED. To duża zmiana w porównaniu jeszcze z rokiem 2012 gdzie w pracach nad zaleceniami PE, co do warunków powołania EED, widoczne były znaczące różnice i sporo politycznych przeciwników tej polskiej flagowej inicjatywy na rzecz wspierania walczących o pokojowe prodemokratyczne przemiany w bliższym i dalszym sąsiedztwie UE- skomentował wynik głosowani poseł Grzyb, koordynator Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka i członek grupy PE ds. Obserwacji Wyborów i Wspierania Demokracji.

EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji z 2011r., wykorzystująca doświadczenia prodemokratycznej transformacji krajów UE z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym polskiej Solidarności. Fundusz uzupełnia klasyczne instrumenty finansowe UE na rzecz przemian prodemokratycznych, co do szybkości reagowania czy zakresu podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających „na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami zwiększa dopasowanie i efektywność oferowanej pomocy. Od rozpoczęcia działalności w maju 2013 r. Fundusz wsparł już 158 inicjatyw we wszystkich krajach Sąsiedzkich UE od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt. Przy okazji Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze zaprezentowano m.in. przygotowany przez EED raport „Przywrócenie pluralizmu i równowagi w rosyjskojęzycznej przestrzeni medialnej”.

– W sprawozdaniu Komisja Spraw Zagranicznych PE podkreśliła m.in. z uznaniem, iż w krótkim czasie działania EED udowodniło, że wypełnia cele i zadania postawione przez Kraje Członkowskie i UE, w tym również PE. Zdaniem większości posłów, EED zapewnia wartość dodaną do istniejącego wsparcia UE na rzecz walczących o demokrację, dzięki szybkości i elastyczności podejmowanych działań, które odpowiadają realnym potrzebom. Uznajemy, że oferowana pomoc jest efektywna dzięki przekazywaniu środków bezpośrednio odbiorcom, uproszczonym procedurom oraz niskim kosztom administracyjnym Funduszu. Jednocześnie Komisja PE wzywa strony finansujące działalność EED do zagwarantowania wystarczającego i stabilnego w długim okresie czasu budżetu potrzebnego na te działania- podsumował cytatami z dokumentu sprawozdawca PE Andrzej Grzyb.

Dotychczas EED przekazał ponad 4,5 mln Euro wsparcia w Partnerstwie Południowym i ponad 4,4 mln Euro w Partnerstwie Wschodnim. Do końca 2015 roku strony założycielskie EED tj. UE, Kraje Członkowskie i kraje z poza UE, przekazały blisko 25 mln Euro na działania funduszu.

– Rośnie restrykcyjność prawodawstwa w krajach na wschód i południe od granic UE, uniemożliwiając działalność i współpracę międzynarodową społeczeństw obywatelskich. W obu kierunkach poszerza się obszar gdzie trzeba działać w warunkach otwartych konfliktów zbrojnych. Wszystko to dowodzi, że bardziej elastyczne, dynamiczne i innowacyjne sposoby wspierania demokracji, takie jak EED, są potrzebne, a walczący o prawo do demokratycznego decydowania o swoim losie, potrzebują naszego wsparcia jak nigdy dotąd. Jesteśmy gotowi i wiemy jak odpowiedzieć na to wołanie – wezwał w swym wystąpieniu przed głosowaniem poseł Grzyb.

Sprawozdanie przyjęto przy 53 głosach za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymującym. Głosowanie na sesji plenarnej zaplanowano na lipiec.

wyborcza.pl – Komisja PE pozytywnie o Europejskim Funduszu na rzecz Demokracji

 

www.democracyendowment.eu

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?