Nie będzie specjalnego traktowania dla South Streamu – Alenka Bratusek odpowiada Andrzejowi Grzybowi

Odpowiadając na pytanie Andrzeja Grzyba podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim, kandydatka na Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej powiedziała, że jej zdaniem trzeci pakiet energetyczny musi w pełni zostać implementowany we wszystkich państwach członkowskich i nie będzie od niego wyjątków. Potwierdziła że nie przewiduje żadnych wyłączeń z pakietu dla rosyjskich projektów w tym South Streamu.

Przepisy zawarte w 3 pakiecie energetycznym zakładają oddzielenie właścicielskie infrastruktury energetycznej od sprzedaży energii. Co więcej, dostęp do infrastruktury ma być równy dla wszystkich chcących handlować energią. Strona rosyjska od wielu miesięcy zabiega o wyłączenie dla swoich projektów spod tego reżimu, tak aby zagwarantować sobie pełną przepustowość rurociągów – w tym części Nord i South Streamu i tym samym nie dopuścić do nich gazu z innych źródeł, pogłębiając uzależnienie Europy od swoich dostaw. Deklaracja Alenki Bratusek, jeśli zostanie zaakceptowana na stanowisko powinna przekreślić dalsze dyskusje na ten temat.

Poseł A. Grzyb: Stwierdziła Pani, że jest Pani przywiązana do trzeciego pakietu energetycznego. Chciałbym jednak zapytać, ponieważ podkreślała Pani też wagę infrastruktury w tworzeniu jednolitego rynku, czy ten pakiet jest wystarczający, żeby przeprowadzić wszystkie te potrzebne inwestycje, które związane są zarówno z gazociągami jak i z sieciami energetycznymi. Mamy przecież w Europie jeszcze wiele  tzw. wysp energetycznych.

Po drugie, czy uważa Pani, że możliwe są jakiekolwiek odstępstwa od rozwiązań przyjętych w pakiecie np. na potrzeby South Stream’u. Chciałbym też zapytać o Pani pogląd na temat zakazu reeksportu gazu, ponieważ ostatnio pojawiają się takie zakazy formułowane przez przedstawicieli strony rosyjskiej.

Alenka Bratušek: Jestem przekonana, że ten pakiet energetyczny musi być w całości wdrożony we wszystkich państwach członkowskich, bez wyjątku. Dotyczy to wszystkich decyzji, również South Stream’u. Wszystkie inwestycje będą podlegały tym samym przepisom.

Wcześniej mówiłam, że potrzebujemy namacalnej infrastruktury i elastycznych przepisów. Musimy mieć przede wszystkim przepisy przejrzyste dla naszego rynku. Zanim wprowadzimy na rynek takie przepisy, musimy się jednak upewnić, że ten rynek funkcjonuje. Dlatego tak pilne są inwestycje, bo dopiero po zakończeniu inwestycji możemy mówić o zakończonym wewnętrznym rynku. Poza tym jestem przekonana, że Unia Europejska i Unia Energetyczna musi mieć ten sam wspólny głos. Nie może być dwudźwięku. Musimy również jednym głosem mówić do naszych partnerów, to dotyczy również Rosji. W związku z tym w Unii Europejskiej należy osiągnąć porozumienie co do przyszłych strategii  i form podejmowanych działań. Uważam, że jest to jedyna właściwa droga działania, jeśli mamy być silnym partnerem. Każde państwo członkowskie pojedynczo jest dużo mnie odporne, dlatego mówienie jednym głosem jest właściwą strategią.

LINKI:

www.gazownictwo.wnp.pl – Cios w imperialne zapędy Rosji

www.rmf24.pl – Kompromitacja kandydatki na komisarza. Posłowie nie wytrzymali

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?