75% obywateli chce, by walka z oszustwami podatkowymi była priorytetem Unii Europejskiej

75% respondentów uważa, że Unia Europejska powinna podejmować więcej działań niż dotychczas w walce z oszustwami podatkowymi – wynika z najnowszego badania Eurobarometru.

 

Zdaniem 75% obywateli UE i 56% Polaków UE powinna interweniować bardziej niż obecnie w walce z oszustwami podatkowymi – wynika z badania Eurobarometru.

 

Badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone na zlecenie Parlamentu Europejskiego we wszystkich 28 państwach członkowskich UE w dniach 9–18 kwietnia 2016 r. na reprezentatywnej próbie 27 969 obywateli UE.

 

Działania Parlamentu Europejskiego

 

Sprawiedliwe opodatkowanie korporacji znajdowało się w agendzie Parlamentu Europejskeigo na długo przed ujawnieniem skandali LuxLeaks i Panama Papers. Od rozpoczęcia kryzysu gospodarczego posłowie wzywają do większej przejrzystości i przerwania nieuczciwych praktyk podatkowych korporacji. W najważniejszym temacie na bieżąco relacjonujemy prace PE.

 

“75% populacji UE oczekuje więcej działań UE w walce z oszustwami podatkowymi – skuteczna odpowiedź na te oczekiwania jest ważna. Parlament Europejski stoi na czele tych zmagań, przyjmując ambitne i konkretne propozycje, które mają na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej i walkę z unikaniem płacenia podatków, wzywając państwa członkowskie do automatycznej wymiany orzeczeń podatkowych oraz składania sprawozdań finansowych od firm międzynarodowych w rozbiciu na kraje, sformułowania wspólnej definicji raju podatkowego oraz silnych i konkretnych sankcji” – wyjaśnia przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Roberto Gualtieri (S&D, Włochy) i zapowiada: „Nadal będziemy naciskać na państwa członkowskie, by wzmocniły swoje polityki podatkowe, usunęły luki prawne i poprawiły koordynację na poziomie unijnym i międzynarodowym. To kwestia sprawiedliwości dla obywateli UE”.

 

Po ujawnieniu afery LuxLeaks PE powołał kolejno dwie komisje specjalne ds. orzeczeń podatkowych. W sprawozdaniu końcowym, które Parlament Europejski przyjął na sesji plenarnej w lipcu 2016 roku, druga komisja wezwała stworzenia unijnego rejestru faktycznych właścicieli przedsiębiorstw, czarnej listy rajów podatkowych oraz działań przeciwko nadużyciom reżimów podatkowych typu patent box.

 

W czerwcu 2016 roku PE podjął decyzję o powołaniu komisji śledczej ds. Panama Papers. Mandat komisji wynosi 12 miesięcy i obejmuje ocenę działań Komisji Europejskiej i państw członkowskich w zakresie prania brunych pieniędzy i unikania płacenia podatków.

 

Jesienią posłowie rozpoczną prace nad zasadami publicznej przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych.

 

źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160707STO36204/75-obywateli-chce-by-walka-z-oszustwami-podatkowymi-by%C5%82a-priorytetem-ue

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?