Andrzej Grzyb i Jerzy Buzek o czystym powietrzu i czystej energii dla Polski, dla Wielkopolski – podsumowanie co zrealizowano 2014-2019

Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego – Podsumowanie 2014-2019

CV I DZIAŁALNOŚĆ

ENENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA – STOP SMOG – OZE

SPRAWY ZAGRANICZNE – CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE EUROPY I WARTOŚCI EUROPEJSKIE W DZIAŁANIACH UE NA ŚWIECIE – BEZPIECZEŃSTWO – INTERESY STRATEGICZNE PAŃSTW UE

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES
I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA!

#CZASOWSTRZYMYWACZ ZNIESIENIE ZMIANY CZASU W UE- ZDROWIEJ I LEPIEJ DLA GOSPODARKI

ROLNICTWO

SEMINARIA STUDENCKIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO Z POZNANIA – KATEDRY MAKROEKONOMII I GOSPODARKI ŻYWNOŚCI

W INTERESIE POLAKÓW W KRAJACH UE

Polacy w Wielkiej Brytanii i Holandii

UNIA EUROPEJSKA DZIŚ I JUTRO – ZAWSZE WIELKOPOLSKI PUNKT WIDZENIA

UE W POLSCE – POLSKA W UE

 

 

 

 

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?