Andrzej Grzyb najbardziej wpływowym polskim posłem pracującym na rzecz ochrony środowiska

Andrzej Grzyb jest najbardziej wpływowym Polakiem w Komisji Środowiska PE. Raport opracował portal votewatch.eu, który wziął pod uwagę m.in. osiągnięcia deputowanego z Wielkopolski związane z dyrektywą MCP. Andrzej Grzyb opracował i negocjował ostateczne stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące redukcji niektórych zanieczyszczeń ze średnich obiektów spalania energetycznego. Dzięki prowadzonym przez niego rozmowom z Radą UE i Komisją Europejską udało się stworzyć przepisy, które wpłyną na poprawę środowiska a równocześnie nie będą generować dodatkowych kosztów dostawcom i odbiorcom ciepła. 

 

Portal Votewatch opracowuje swoje raporty na podstawie danych publikowanych przez Parlament Europejski dotyczących prac nad dyrektywami i pracach legislacyjnych. – Algorytm używany do analizy danych został opracowany przy pomocy ponad 200 ekspertów w sprawach UE, którzy zaproponowali kryteria i ważyli ich znaczenie. Dostosowaliśmy je do specyfiki obszaru objętego kontrolą – informuje votewatch na swojej stronie. – Kwestie związane z ochroną środowiska są jednymi z najważniejszych  dla światowych liderów i dla mieszkańców UE. Politycy, którzy chcą należeć do czołówki i mieć wpływ na kształt przyszłego świata powinni wsłuchiwać się w tendencje dotyczące ochrony środowiska a wypowiadane w Parlamencie Europejskim.

najbardziej wpływowy poseł w Komisji Środowiska 2017

Regulacje zawarte w dyrektywie opracowanej przez Andrzeja Grzyba dotyczą około 150 tysięcy “średnich obiektów energetycznego spalania” stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia dużych budynków mieszkalnych czy dostarczania ciepła lub pary w procesach przemysłowych. Instalacje są też źródłem emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, które zanieczyszczają powietrze i szkodzą naszemu zdrowiu. Nowe przepisy, których autorem jest Andrzej Grzyb i które zostały wzięte pod uwagę w raporcie votewatch.eu, umożliwią walkę o poprawę stanu środowiska przy równoczesnym spełnieniu oczekiwań przedsiębiorców. – Jest to prawie 150 tysięcy takich firm w UE i około 5 tysięcy firm w Polsce. Miało to ogromne znaczenie w szczególności dla polskiego sektora elektrociepłowniczego. Kiedy przedstawiłem pierwszą wersję to wszyscy mnie skrytykowali. A finał był taki, że w Komisji tylko 6 osób było przeciwnych a w PE około 20 osób, czyli zdecydowana większość deputowanych przyjęła nową regulacje prawną związaną ze zmniejszeniem emisji do powietrza m.in. pyłów PM 10 i PM 2,5  –  powiedział Andrzej Grzyb (EPL), poseł sprawozdawca z Polski odpowiedzialny za ten projekt legislacyjny. – Polscy ciepłownicy, dziękując mi za przeprowadzenie tej operacji, powiedzieli, że zyskują więcej niż przy regulacjach dotyczących tzw. ETS czyli uprawnień do emisji.

AG najbardziej wpływowy poseł w Komisji Środowiska 2017

Przepisy wypełnią lukę legislacyjną między dyrektywą w sprawie ekoprojektu (który określa standardy dla instalacji spalania poniżej 1 MW) oraz dyrektywą o emisjach przemysłowych (dla instalacji powyżej 50 MW).Kraje członkowskie mają czas do 19 grudnia tego roku by wdrożyć zapisy z dyrektywy MCP regulujące działanie urządzeń.  Według rankingu najbardziej postępowi posłowie w kwestii ochrony środowiska reprezentują Luksemburg, Cypr i Belgię. Najbardziej konserwatywnymi w kwestii środowiskowymi są posłowie z krajów postkomunistycznych, w tym z Polski. Dlatego znalezienie się przez Andrzeja Grzyba w rankingu pokazuje, że także nasz kraj reprezentują w Brukseli osoby, które na politykę środowiskową patrzą w szerokim i nowoczesnym zakresie. Ranking wziął także pod uwagę cała pracę w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Poseł od początku sprawowania mandatu w Brukseli angażuje się w projekty i zadania, które mają na celu poprawę jakości środowiska przez racjonalne wykorzystywanie produktów, odzyskiwanie surowców wtórnych czy produkowanie energii z komunalnych odpadów organicznych pochodzących z gospodarstw domowych – gospodarka cyrkulacyjna. Jest też gościem i prelegentem wielu konferencji i seminariów poświęconych tym zagadnieniom, m.in. odbywającego się od lat w ENVICONu. Prezes wielkopolskiego PSL znalazł się także w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych posłów polskiej delegacji, który przez portal został opublikowany w ubiegłym roku.

Więcej o rankingu

http://www.votewatch.eu/blog/tints-of-green-who-influences-environmental-policy-in-the-european-parliament-and-how/

Napisali:

http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/polityka/andrzej-grzyb-najbardziej-wplywowym-polskim-poslem-w-komisji-srodowiska-pe-,109.html

http://www.rc.fm/news/poludniowa-wielkopolska-skuteczny.html

Zobacz również:

„Gentleman z PSL. Andrzej Grzyb” – Gazeta Wyborcza

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?