Roczny raport o Prawach Człowieka i demokracji na Świecie. Podsumowanie Andrzeja Grzyba w Strasburgu.

Rok 2015 zapisał się jako okres dramatycznych i zatrważających zdarzeń, które rażąco łamały prawa człowieka na całym świecie. Pogarszającą się sytuację mieszkańców Afryki czy Bliskiego Wschodu – ze względu na przynależność narodową czy religijną – mocno zaakcentowano w raporcie Unii Europejskiej. Poseł Andrzej Grzyb (EPL/PSL) podkreślił, że starania związane z przywróceniem stabilności na świecie i zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom prawa do bezpieczeństwa to jedne z ważniejszych zagadnień polityków w najbliższym czasie.

Część rocznego sprawozdania Unii Europejskiej na temat praw człowieka i demokracji na świecie Rada ds. Zagranicznych przyjęła w połowie czerwca. Dwa tygodnie później nad raportem obradowali deputowani. Kolejne posiedzenie poświęcone tej sprawie odbyło się 13 grudnia w Strasburgu. Andrzej Grzyb, który jest koordynatorem Grupy EPL w Podkomisji Praw Człowieka (DROI) podkreślił, że w przypadku tego problemu czas ma kluczowe znaczenie. Tym bardziej, że 2015 rok to miesiące, które upłynęły pod znakiem trwających walk i wybuchających nowych konfliktów. – Powiedzmy to wprost: wojna Daesh, ma podłoże religijne – jakkolwiek pokrętną interpretacją religii jest ideologia Daesh. – zaakcentował poseł Grzyb.

Poseł w swoim wystąpieniu podziękował sprawozdawcy i kontr sprawozdawcom za ogrom pracy włożony w tegoroczne sprawozdanie PE. Na poziomie komisji PE złożono 866 poprawek. – To nieporównywalnie więcej niż w latach ubiegłych co pokazuje zainteresowanie sprawozdaniem, ale także to jak ciężki był rok 2015 w obszarze praw człowieka i demokracji. – powiedział poseł.

Sprawozdanie podkreśla znaczenie prawa do wyznawania religii, jako prawa człowieka i potępia wszelkie akty przemocy lub prześladowania ze względu na wiarę. Zaznaczono również fakt, że od lat najbardziej prześladowaną na świecie grupą są chrześcijanie – miliony prześladowanych, dziesiątki tysięcy zabitych rocznie. Sprawozdanie przypomina również, iż PE wzywał i nadal wzywa członków Rady Bezpieczeństwa ONZ by wsparli przekazanie zbrodni dokonywanych przez Daesh m.in. na Chrześcijanach, Jazydach oraz innych mniejszościach religijnych i etnicznych, pod kuratelę Międzynarodowego Trybunału Karnego. 4 lutego 2016 roku, z inicjatywy m.in. EPP, PE przyjął rezolucję wzywającą do nazwania zbrodni Daesh mianem Ludobójstwa. To nie zbrodnie wyłącznie przeciw jazydom, chrześcijanom to Zbrodnie Przeciw Ludzkości. Jeszcze długa droga do zniszczenia Daesh, do wyzwolenia. Pojednanie na tym terenie, odbudowa, wymagać będzie osądzenia winnych i rozliczenia zbrodni których dokonano. – podsumował poseł.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?