Energia odnawialna w Wielkopolsce – Konferencja z udziałem Andrzeja Grzyba

Pakiet czystej energii będzie tematem wykładu jaki Andrzej Grzyb wygłosi w czasie konferencji naukowej o „Energii odnawialnej w Wielkopolsce. Pierwsze tego typu spotkanie w naszym województwie zostało zainicjowane przez Urząd Marszałkowski i Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią przy współpatronacie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

 

Impulsem do podjęcia tego tematu była przedstawiona w listopadzie 2016 r. przez Komisję Europejską inicjatywa legislacyjna „czysta energia dla wszystkich Europejczyków” znana jako pakiet zimowy mających na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia Światowe rynki w tym zakresie. To jeden z największych i najbardziej złożonych projektów Komisji w ostatnich latach. Zaproponowana reforma ma przyspieszyć przebudowę modelu tradycyjnej energetyki, ułatwić odejście od scentralizowanej wielkoskalowej produkcji energii i zapewnić wzrost znaczenia źródeł rozproszonych. Jednocześnie Komisja wskazuje” że potrzebne będzie podjęcie działań służących ograniczeniu negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych w regionach uzależnionych od węgla i wysokoemisyjnych działów gospodarki. Aby skutecznie wdrożyć pakiet niezbędne będzie wszechstronne zaangażowanie m.in.  władz lokalnych, przedsiębiorstw, partnerów społecznych i inwestorów.

 

Konferencja z cyklu ,,Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii” ENERGIA ODNAWIALNA W Wielkopolsce. Inicjatywy lokalne, klastry, praktyka”

20 listopada 2O17 roku

sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, 6L-7 t4 Poznań

 

PROGRAM KONFERENCJI

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?