Unia Równych Szans dla rolnictwa, Unia bioekonomii.

Wspólna Polityka Rolna 2020+, Unijne umowy międzynarodowe otwierające nowe rynki zbytu i Europejska Tarcza Ekonomiczna chroniąca przed embargo, w interesie wielkopolskich rolników. Usuwanie barier i nieuczciwej konkurencji w handlu żywnością na rynku UE. Unia stawiająca na bioekonomię, w tym biotworzywa, bioplastiki, energię z nowoczesnych biopaliw, biogaz zwiększając popyt i stymulująca lepsze ceny na produkty rolne, a zarazem wspierająca innowacyjne technologie dla przemysłu.

 

 

 

Zobacz więcej:

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?