BIOEKONOMIA – BIOPALIWA

Bioekonomia

Bioekonomia i gospodarka o obiegu zamkniętym są szansą na zrównoważony i innowacyjny rozwój Polski, zarówno dużych ośrodków miejskich jak i terenów mniej zurbanizowanych. Dzięki nowym technologiom, dobrej gospodarce surowcowej włączającej surowce z odpadów i oparciu na materiałach organicznych również z produkcji pierwotnej rolnej, leśnej i wodnej, powstaną nowe, wysokiej jakości miejsca pracy w przemyśle, sektorze technologicznym czy rolnictwie. – Andrzej Grzyb

Bioekonomia/biogospodarka jest kluczową i jedną z najszerszych dziedzin gospodarki, która obecnie na świecie i w UE jest traktowana priorytetowo. Zakłada produkcję z odnawialnych, biologicznych źródeł dostarczanych przez otaczającą nas przyrodę lub pozyskiwanych w ramach szeroko pojętego rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz gospodarki nadbrzeżnej. Pozyskiwane w ten sposób surowce mogą być przetwarzane na: żywność, pasze, produkty biologiczne (takie, które są całkowicie lub w większości złożone z materiałów pochodzenia biologicznego jak np. bioplastiki, opakowania, materiały izolacyjne i konstrukcyjne) oraz bioenergię. Biogospodarka swoim obszarem obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności, produkcję papieru, jak również części przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego, ale również gospodarkę odpadami w zakresie obejmującym bioodpady. Poseł Andrzej Grzyb zwraca szczególną uwagę na projekty legislacyjne, które wchodzą w zakres biogospodarki. W ostatnich latach prace trwały między innymi nad legislacją dotyczącą biopaliw, jak również gospodarki w obiegu zamkniętym. Wniesione poprawki dotyczące biopaliw pozwoliły na utrzymanie celu 7% produkcji biopaliw z surowców rolniczych, co odpowiada obecnemu potencjałowi polskiej produkcji biopaliw

Biopaliwa

W 2014 roku poseł Andrzej Grzyb wstrzymał zmiany proponowane przez Komisję Europejską ograniczające udział biopaliw pochodzenia rolniczego z 10% do 5%. Na skutek zachęt wprowadzonych w 2008 roku producenci m.in. w Polsce rozwinęli ten rynek do udziału w wysokości 7%. Finalnie ograniczenie udziału biopaliw dzięki m.in. poprawkom posła Grzyba i prowadzonym negocjacjom, udało się utrzymać właśnie na tym poziomie, tym samym chroniąc dotychczasowe inwestycje zarówno polskich rolników, jak i producentów biopaliw.

 

Zobacz również:

Decyzja europarlamentu ws. biopaliw i wzrostu celu OZE zostanie zmieniona?

Biopaliwa – kompromisowe stanowisko Rady podważone

PE za biopaliwami nowej generacji

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?