Andrzej Grzyb pyta Komisję Europejską o dyskryminację w rosyjskim embargo na trzodę

mrozonkiAndrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego i prezes wielkopolskich struktur PSL, skierował w trybie priorytetowym pytanie do komisarzy Tonio Borga (bezpieczeństwo żywności) i Daciana Ciolosa (rolnictwo) w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń, w związku z doniesieniami o eksporcie do Rosji świń niepochodzących z Polski i Litwy. Komisja Europejska ma trzy tygodnie na udzielenie odpowiedzi.

– Uważam, że jeśli Federacja Rosyjska znosi embargo, powinna je znieść dla wszystkich terenów nieobjętych kwarantanną, a nie tylko dla wybrańców – powiedział poseł Andrzej Grzyb.

Nawiązując do doniesień medialnych o eksporcie świń z Austrii na europejskim certyfikacie z ręcznym dopiskiem “nie pochodzi z terytorium Polski i Litwy” oraz do faktu że od znalezienia martwych zwierząt zakażonych wirusem ASF nie wykryto żadnych zakażeń Andrzej Grzyb złożył następujące pytania:

1. Czy eksport oparty na ręcznie modyfikowanych i odbiegających od wzoru dokumentach jest dopuszczalny w świetle prawa UE?

2. Jaki KE zamierza podjąć działania by Federacja Rosyjska zdjęła embargo na mięso wieprzowe i żywiec z terenów nieobjętych obszarem ochronnym w całej UE, wliczając w to obszar Polski?

3. Czy, w związku z niewystępowaniem dalszych zakażeń możliwe jest ograniczenie w Polsce strefy ochronnej, o co wnioskował Stanisław Kalemba, polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?