Warsztaty dla dziennikarzy portali internetowych – Warszawa 23 listopada 2017

Gdzie znaleźć zdjęcia, infografiki i filmy video dotyczące spraw europejskich? Jak uruchomić transmisję na żywo z Parlamentu Europejskiego na własnej stronie internetowej? Jak nagrać wywiad z posłem do PE będącym w Brukseli lub Strasburgu?

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na warsztaty dla dziennikarzy informacyjnych portali internetowych. W czasie szkolenia pokażemy w jaki sposób korzystać z zasobów materiałów audiowizualnych serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego, ze studiów radiowych i telewizyjnych dostępnych dla mediów.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2017 w Biurze Informacyjnym PE w Warszawie przy ulicy Jasnej 14/16a.

Seminarium poprowadzą:

Jacek Safuta – dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, wcześniej wieloletni korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli i zastępca redaktora naczelnego PAP.

Karolina Woźniak – specjalista w dziedzinie mediów społecznościowych, pracownik działu komunikacji internetowej Dyrekcji do Spraw Komunikacji Parlamentu Europejskiego, wcześniej dziennikarka Telewizji Polskiej, Wprost, Życia Warszawy.

Piotr Wolski – attaché prasowy w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w  Polsce, wcześniej dziennikarz Serwisu Światowego BBC, Dziennika, Inforadia, Polskiego Radia

 

Dziennikarzy zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia do 13 listopada (imię, nazwisko, nazwa redakcji, stanowisko, dane kontaktowe) na adres EPwarszawa@ep.europa.eu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w seminarium.

Wiięcej inforrmacji na stronie: www.europarl.europa.eu

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?