Lipcowa sesja plenarna – trzy wystąpienia w kluczowych dyskusjach

Debata dotycząca Brexit, migracji i rolnictwa. Dyskusja oceniająca raport Unii Europejskiej o  prawach człowieka i demokracji na świecie oraz plan pracy Komisji Europejskiej w 2017 roku. W trakcie lipcowej sesji w Strasburgu poseł Andrzej Grzyb trzykrotnie zabierał głos w najbardziej kluczowych tematach ostatnich miesięcy.

 

Posiedzenie rozpoczęła debata, w której uczestniczyli m.in. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej i Jean – Claude Junckers, przewodniczący Komisji Europejskiej. Wtorkowe spotkanie było poświęcone konkluzjom po czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej, gdzie omawiano wyniki brytyjskiego referendum, problem migracji oraz kryzys w rolnictwie. W przypadku Brexitu Andrzej Grzyb podkreślił, że decyzję mieszkańców Wielkiej Brytanii Europa przyjęła z powagą, ale też przykrością. Dodał, że sami Brytyjczycy wydają się zaskoczeni i zaniepokojeni wynikami głosowania. I że często za problemy wewnętrzne swoich krajów wielu polityków lubi obwiniać daleką Brukselę. Jednak nic nie usprawiedliwia ataków na obcokrajowców.  – Tak naprawdę bez tej decyzji państw członkowskich żadna z tych decyzji tutaj podjętych nie może być wdrożona, więc chcielibyśmy z jednej strony poszanowania zasady subsydiarności, ale z drugiej strony też – żebyśmy mogli uczestniczyć w tych decyzjach, które w sposób rozsądny przyjmują obywatele. A więc nie koncentrujmy się na drobiazgach, tylko na strategicznych decyzjach. Wielka Brytania musi podjąć kolejny krok: wdrożyć artykuł 50, ale również po stronie Wielkiej Brytanii, jeżeli chce korzystać ze wspólnego rynku, jest również zabezpieczenie czterech swobód. Po stronie tych, którzy byli za Brexitem, jest również zabezpieczenie praw obywateli takich państw jak również Polska. Nie można naszych obywateli – a jest ich około 800 tysięcy w Wielkiej Brytanii – nazywać śmieciami. Przecież to jest również bulwersujące – mówił Andrzej Grzyb. I odniósł się również do problemów w rolnictwie. – Kryzys w tej dziedzinie gospodarki,  to również jeden z wielkich tematów. Dobrze, że Rada podjęła kwestię problemów rynków rolnych, bo jest to również kwestia, która bardzo martwi obywateli. Tu wspólnie możemy sobie pomóc, razem w Unii, a nie pojedynczo.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2016 r. (debata)

 

Dzień później, 7 lipca, posłowie zajęli się programem prac Komisji Europejskiej w nadchodzącym roku. Ocenili harmonogram opracowywania nowych przepisów z uwzględnieniem ewentualnych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz w oparciu o konsultacje z przedstawicielami odpowiednich instytucji.  Tutaj również pojawił się temat Brexitu. – Wszyscy pytamy, w jaki sposób powinniśmy działać. To pytanie jest obecne w państwach członkowskich, w Parlamencie, w Komisji Europejskiej, ale również wśród obywateli. Jak połączyć oczekiwania obywateli z rozwojem ekonomicznym? Po trzecie, na pewno dobrym wyznacznikiem jest reagowanie odpowiednio do skali problemów. Myślę, że maksymę „to be big on big things and small on small things” należy potraktować bardzo serio. Po czwarte, w działaniach legislacyjnych, jak i aktach wykonawczych Komisja powinna ograniczyć się do środków, które są niezbędne, zaś zrezygnować z takich, które obywatelom kojarzą się z przeregulowaniem, z biurokracją. Po piąte, tam gdzie do właściwego funkcjonowania wspólnego rynku nie jest konieczne ujednolicenie standardów, pozostawmy to państwom członkowskim; tam gdzie musimy konsolidować wspólny rynek, trzeba egzekwować europejskie standardy, na przykład bronić swobody przepływu osób czy świadczenia usług.

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (debata)

 

Andrzej Grzyb dodał w swoim wystąpieniu, że przed całą Unia Europejską stoją ważne dla wszystkich wyzwania: bezpieczeństwo energetyczne, tworzenie unii energetycznej, gospodarka cyfrowa czy rozpoczęte prace nad gospodarką o obiegu zamkniętym i wdrożeniem biogospodarki, miejsca pracy czyli rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Tego samego poseł reprezentujący w Parlamencie Europejskim Polskie Stronnictwo Ludowe  ocenił raport Unii Europejskiej poświęcony prawom człowieka i demokracji na świecie w 2015 roku.

Wypowiedź Andrzeja Grzyba nt. Sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015

zdjęcie: PE

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?