Dobre wykorzystanie programu "Horyzont 2020"

„Horyzont 2020” to nowy program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie badań naukowych w celu wspierania konkurencyjności gospodarczej Europy i poszerzania wiedzy. W ciągu najbliższych siedmiu lat na wszelkie tego typu działania zostanie przeznaczonych prawie 80 mld euro. Efektem badań prowadzonych w ramach „Horyzont 2020” jest poprawienie warunków życia i bezpieczeństwa m.in. w obszarach zdrowia, środowiska, transportu, żywności i energii. Jednym z dobrych przykładów wykorzystania unijnych pieniędzy sektorze bezpieczeństwa są trzy już działające programy Imprints, WeSenseIt i UrbanFlood.

To systemy, które powstały by prognozować i ostrzegać mieszkańców Unii Europejskiej przed nadchodzącymi intensywnymi opadami deszczu i powodziami. Każdy z trzech programów testowany jest w innych krajach Wspólnoty.

W ramach programu Imprints opracowano specjalną platformę wczesnego ostrzegania, która pozwala skrócić czas reakcji na nadchodzące niebezpieczeństwo. Platforma działa w oparciu o modele i radary meteorologiczne, które pozwalają na przewidzieć ilość opadów, niesione przez wodę pozostałości oraz wielkość zniszczeń. Z programu korzysta sektor usług wodnych i działalności hydrometeorologicznej w Hiszpanii, Szwajcarii i Francji.

Do 2016 roku będzie realizowany projekt WeSenseIt, który wykorzystuje ludzi i czynione przez nich obserwacje. Wnioski z pomiarów robionych oraz zdjęcia rozsyłane są za pomocą telefonów komórkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych aplikacji. WeSensetIt testowane są we Włoszech, w Holandii i Zjednoczonym Królestwie.

– Opracowaliśmy mobilne aplikacje, po to aby członkowie straży przeciwpowodziowej w Zjednoczonym Królestwie mogli chodzić wzdłuż brzegów rzek i robić oznakowane zdjęcia, jeśli zauważą coś niepokojącego – mówi koordynator projektu Fabio Ciravegna z Uniwersytetu w Sheffield.

Pod koniec marca 2014 r. we Włoszech zakończono ocenę obejmującą około 500 wolontariuszy symulujących wystąpienie powodzi w mieście Vicenza.

Monitorowaniem i ocenianiem stanów wałów przeciwpowodziowych oraz włazów zajmuje się projekt UrbanFlood. W jego ramach zaprojektowano specjalne czujniki mierzące poziom wody, temperaturę, wilgoć i ruchy ziemi, które pozwalają ostrzec o ryzyku przerwania zapór. do monitorowania wałów przeciwpowodziowych i wczesnego ostrzegania o ryzyku ich przerwania. Stworzone da UrbanFlood oprogramowanie oblicza, jak szybko dany teren znajdzie się pod wodą jeżeli tama zostanie przerwana. Dzięki temu wiadomo ile czasu mieszkańcy i służby ratunkowe będą miały na ewakuacje i pomoc. Program sam proponuje najlepsze sposoby przeniesienia mieszkańców do bezpieczniejszych obszarów.

– UE nadal inwestuje w badania naukowe i innowacje związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i z zapobieganiem takiemu ryzyku. Chcemy pomóc państwom w podejmowaniu adekwatnych i skoordynowanych działań w celu zmniejszania tego ryzyka i ochrony obywateli – dodaje Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej wnosi również swój wkład w badania naukowe nad powodziami, opracowując europejskie i globalne systemy przewidywania i monitorowania powodzi, takie jak EFAS, GloFAS i GFDS.

Informacje o projektach

Projekt Imprints otrzymał 3,3 mln euro w ramach siódmego programu ramowego (7PR). W projekcie wzięło udział 18 instytucji badawczych z siedmiu krajów (Francja, Włochy, Niderlandy, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo) oraz Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.

Zobacz: http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

Projekt WeSenseIt otrzymał 5,4 mln euro w ramach 7PR. Skupia partnerów z sektora publicznego i prywatnego, w tym osiem MŚP: Quinary (Włochy), Disdrometrics (Niderlandy), HydroLogic Research (Niderlandy), Software Mind (Polska), Advantic Sistemas y Servicios (Hiszpania), Starlab Barcelona (Hiszpania), Sensorscope (Szwajcaria) i Knowledge Now (UK). Zobacz:www.wesenseit.com

Na projekt UrbanFlood UE przeznaczyła w ramach 7PR około 2,3 mln euro. W projekcie uczestniczyły: przedsiębiorstwo informatyczne TNO (Niderlandy), Uniwersytet w Amsterdamie (Niderlandy), STOWA, która koordynuje badania naukowe dla niderlandzkich organów ds. inżynierii wodnej (Niderlandy), Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet, (Polska), jednostka zależna Siemens (Rosja) i firma konsultingowa HR Wallingford (Zjednoczone Królestwo). Zobacz: www.urbanflood.eu

AW, za Komisja Europejska

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?