Ryczka, tytka, wymborek czyli swojskie klekotanie w Galewie

fot.: Gmina Brudzew

18 kwietnia br., w Szkole Podstawowej w Galewie odbyła się III edycja konkursu pn. „Z gwarą za pan brat”. Hasło tegorocznej edycji  brzmiało: „Ryczka, tytka i wymborek, czyli swojskie klekotanie”. Konkurs jak co roku przyciągnął zwolenników gwary wielkopolskiej z całego powiatu tureckiego.

Celem konkursu było umożliwienie mieszkańcom prezentacji mowy swych przodków, kultywowanie odrębności regionalnej, wspieranie talentów oraz integracja międzypokoleniowa.

Wydarzenie było adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz osób dorosłych, a głównymi organizatorami byli Stowarzyszenie Kali-Nova, Szadowiacy, ZW Związek Młodzieży Wiejskiej oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Galewie.

Patronat nad imprezą objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, również sponsor głównej nagrody:  wyjazdu do Brukseli i zwiedzania Parlament Europejskiego.

Więcej informacji:

http://www.brudzew.pl/pl/32/informacje/2/1224/

http://www.spgalew.brudzew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=350:qz-gwar-za-pan-bratq&catid=1:aktualnoci

http://www.iturek.net/wiadomosci/brudzew/item/3795-brudzew-ryczka-tytka-wymborek-czyli-swojskie-klekotanie-w-galewie

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?